29-05-12

België wordt gedomineerd door de maffia...

laurette300.jpgWie onderstaand bericht leest, zal zich afvragen hoe het mogelijk is geweest dat iemand zoals Laurette Onkelinx (PS, Parti socialiste), minister van justitie is kunnen worden (en dat zij nog steeds minister is).   Maar het is een publiek geheim dat België geregeerd wordt door de maffia en dat alleen de meest corrupte individuen in België, de politieke top bereiken...

----

Maffia en de Belgische politiek

Laurette werd geboren op 2 oktober 1958 in Ougrée (België). Haar vader Gaston kwam uit het gebied van Limburg. Hij bleef het accent van deze streek houden. (Haar moeder is een Tunesische) 

In oktober 1950 vond hij werk in Ougrée. 

Hij werd een regionaal vakbondslid, toen schepen en tenslotte werd hij burgemeester. 

Laurette heeft vijf broers en zusters. Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Luik en werd later advocaat. Zij huwde met Abbès Guenned. (Alegerijn) 

In 1988 werd zij verkozen in Luik. In 1992 werd zij minister en zij zal minister blijven tot de Parti Socialiste oppositie wordt. 

Patrick, de oudere broer van Laurette, bezit een restaurant "Beau Vivier" in Ougrée waar hij veel geld binnenrijft. Er wordt echter ook gezegd dat hij een maandelijkse overheidstoelage ontvangt voor invaliditeit van een vroeger werkongeval. 

Na een barbecue feestje op 26 april 2003 bij Alain Mathot (zoon van andere Mathot - [ Guy Mathot, één van de top-socialisten in Luik ] en Isabelle Simonis (die moest aftreden), werd Patrick overvallen door twee gewapende en gemaskerde mannen. Hij werd door een schot geraakt en werd in het ziekenhuis van Angleur opgenomen. 

De opbrengsten van het feest, meer dan 12.500 euro, waren voorzien om in de kas van de PS te gaan maar verdwenen spoorloos.  Sommigen zeggen dat het om een maffia-afrekening ging.  Enkele tijd later, werden de twee aanvallers gearresteerd. Het bleken naaste relaties van het slachtoffer te zijn. Zij werden onmiddellijk opgesloten, maar hun advocaat - vreemd genoeg - is Marc Uyttendaele, een deskundige in Constitutioneel recht én de echtgenoot van Laurette Onckelinks. Er is nog meer nieuws in verband met deze vreemde zaak. Patrick werd onlangs gearresteerd voor het dragen van een vuurwapen zonder een vergunning!

De jongere zuster van Laurette Onckelinks verbleef in de gevangenis aan het eind van 1979 of begin 1980 en werd beschuldigd van drugsmokkel.

In 1996 werd door Marokko een internationaal arrestatiebevel uitgereikt voor drughandel en criminele organisaties tegen Abbès Guenned, de toenmalige echtgenoot van Laurette Onckelinks. Maar de man was slim genoeg niet om naar Marokko terug te gaan. Op 31 Juli 1997, werd hij onverwacht geklist en gearresteerd op de luchthaven van Zaventem waarbij hij zijn diplomatieke paspoort (onschendbaarheid) gebruikte. Laurette scheidde heel snel van hem om een schandaal te vermijden. Sommigen zeggen dat dit de snelste scheiding in de geschiedenis was. Één maand na de arrestatie, was de scheiding al officieel. 

Abbès Guenned gebruikte illegaal een diplomatiek paspoort dat hij "als gift" had gehouden, en men kan zich slechts afvragen met welk recht hij erin geslaagd was om dit document te verkrijgen aangezien hij nooit een diplomaat is geweest.

Op 21 Juli 1998, werd Abbès Guenned echter opnieuw gearresteerd op dezelfde grond, deze keer op de luchthaven van Adnan Menderes in Izmir, Turkije. Hij werd korte tijd in hechtenis genomen, werd bevrijd, en werd een paar dagen later opnieuw gearresteerd op verzoek van het Hoge Gerechtshof omdat Marokko om zijn uitlevering had verzocht.  Heel toevallig werd Uyttendaele als Guenned’s advocaat ingehuurd, terwijl het Belgische Ministerie van Justitie tussenbeide kwam en Hassan Denizkurdu ten gunste van Guenned, valse verklaringen liet afleggen.   Om een diplomatieke rel te vermijden, werd Guenned definitief vrijgelaten. Dit stuk van informatie werd gemeld bij Turkse krant Milliyet op 15 Augustus 1998, onder de Turkse titel: "Esi van Belçikali Bakan krize yol açti" wat in het Nederlands betekent, de "Partner van een Belgische minister veroorzaakt een crisis."

Op 20 november 1999, huwde Laurette de constitutionele advocaat Marc Uyttendaele.  De vroegere echtgenoten van het paar, traden als getuigen op! 

Abbès was getuige van Laurette, en wees er op dat ze dichte vrienden waren gebleven. Zo dicht zelfs dat Abbès als adviseur deel uitmaakte van Laurette haar "strategische cel" (het stafpersoneel van haar kabinet in het parlement).  Men moest niettemin zorgvuldig kijken om hem, onder de vele adviseurs van Laurette te vinden. Haar team was één van de grootste eenheden van het overheidspersoneel. De bevoegdheden van Abbès omvatten godsdiensten, multicultureel beleid en het grote stedenbeleid. Hij gaf zijn steun aan het oprichten van de vereniging COIFE (Collectif d'associations Opposées à l'Interdiction du Foulard à l'Ecole - Gezamenlijke Verenigingen tegen het Verbod van hoofddoeken in Scholen). Één van de medewerkers van Abbès was Kissi Benjelloun, voorzitter van de Unie van Moskees. Een slager van beroep. Benjelloun zou zich snel hebben verrijkt bij ‘Real Syndicate’ van moslim huiseigenaars.  In islamitische kringen werd hij ervan beschuldigd de controle van de Moslimvleesmarkt uit te voeren voor zijn persoonlijk profijt. Bovendien zou Benjelloun ernstige problemen hebben gehad met de Franse belastingdienst. 

De voorgaande Minister van Justitie, de wat kleurloze Marc Verwilghen, had acht van de zestien leden van de moslimexecutieven geweigerd, omdat staatsveiligheid hen verdacht van fundamentalisme...  De echtgenoot van Laurette Onckelinks werd door hen ingehuurd om hun zaak te verdedigen. Spoedig nadat Verwilghen vervangen werd, verkoos Laurette deze acht mensen. Door de wet van 18 juli 2003, werden net diegenen uitgekozen die ervan verdacht werden het dichtst aan te leunen of lid te zijn bij de "Moslimbroeders" van de extremistische Turkse beweging "Milli Gorûs".  Onder hen was ook Mohamed Boulif, die toen de nieuwe voorzitter van de uitvoerende macht ter vervanging van Nordin Maloujahmoun was en als gematigder bekent stond. Boulif slaagde er snel in om een "toelage" te verkrijgen die totaal ongerechtvaardigd was. Een overeenkomst met de overheid van maart 1998 bepaalde dat éénderde van de Moslim Algemene Vergadering (die uit 68 leden wordt samengesteld en door algemene stemming van Belgische moslims worden verkozen) na 5 jaar worden vernieuwd. Maar Laurette hield niet van de toen bestaande executieve, onder andere omdat de Parti Socialiste er geen controle over had.  Door het gebrek aan taalkundige pariteit (het werd meestal samengesteld uit Franssprekende personen!) en het ontbreken van man-vrouw pariteit, moest de executieve volledig worden vernieuwd. 

Sommige moslim godsdienstige leiders kwamen met de Parti Socialiste overéén om voor hen te stemmen als zij deel konden uitmaken van de executieve.  Dit is tenminste wat Moslim-pjm zei [ PJM = Jonge Moslimpartij). 

Zonder zelfs de moslim executieve hierin te raadplegen, stuurde Laurette hen een brief op 8 april 2004 om hen te informeren over haar bedoeling om nieuwe algemene verkiezingen te houden.  Een ontwerp koninklijk besluit volgens deze lijnen werd goedgekeurd op 25 Juni 2004, maar na een zeer negatief advies dat door de Raad van Staat werd gegeven, moest ze het laten vallen.  Een wetsontwerp werd toen voorgelegd op dringende basis, d.w.z., er waren amper vier dagen tussen de voorlegging van het wetsontwerp en het doorgeven ter goedkeuring in beide Kamers. Dit vond plaats op zaterdag 17 juli 2004, terwijl normaal de Kamers nooit op zaterdag zitten. Sommige volksvertegenwoordigers, zoals Christelijke Senator Clotilde Nyssens vroegen, "hoe een bestaand representatief orgaan ooit van buitenaf kan worden uitgedaagd, om het te laten vervangen door een nieuw orgaan waarbij werd geoordeeld over de manier waarop het functioneert, terwijl andere regels gevolgd werden dan de tot stand gebrachte oorspronkelijke en juridische regels ?"  Laurette antwoordde dat zij voor 'de beste belangen van de moslimgemeenschap werkte'. Er werd verschillende keren beroep aangetekend voor het Arbitragehof door moslims om de wet te herroepen. Op 23 sept., ondertekende Laurette een ministerieel besluit waarbij de nieuwe leden van het comité werden benoemd: vroegere magistraten Lucien François en Raymond Decoux, en Ayse Oz en Hassan Bousetta, Jacques Piéron (die een deskundige op verkiezingsprocedures was), en moslims van wie de godsdienstige representativiteit onbetwistbaar werd gevonden. Moslimorganisaties dienden toen onmiddellijk verscheidene klachten in tegen deze zuiver politieke benoemingen bij de Raad van State. 

Vele moslims protesteerden tegen deze strategie [ zie Voetnoot 1 ] die door de Parti Socialiste, en in het bijzonder door Laurette Onckelinks werd ontwikkeld, die erop neerkwam "een strategie te volgen om een ideologische controle in stand te houden - om meer stemmen eigenlijk te bereiken - over een gemeenschap waar eigen zeggenschap wordt verhinderd." Het schijnt dat de Parti Socialiste de immigrantengemeenschap, vooral de moslims wil gebruiken, om extra stemmen te bereiken. Het schandaal van Isabelle Simonis [ zie Voetnoot 2 ], de erfgename in een gebied van Laurette dat zij ten gunste van Brussel liet varen, toonde dat duidelijk aan. [ Beeld van Philippe Moureaux, met de legende: "Philippe Moureaux, Burgemeester van het district van Molenbeek, is van plan immigranten en vooral islam als basis voor zijn kiesdoeleinden te gebruiken." ]. Nochtans was er geen waarborg dat de strategie om de islam te gebruiken om stemmen te halen, - zoals door het duo Onkelinckx-Moureaux werd gevolgd -, als intelligent en dus efficiënt mocht worden beschouwd. Want het gevoel van ontevredenheid groeide bij vele moslims. 

De zogenaamde bekwaamheidsmaatregelen van Laurette, tot haar commerciële glimlach, waren één bedrieglijk masker. Bij alle ministeries waar zij werkte, bleef enkel occasioneel een goede herinnering aan haar achter.  Het was meer gebabbel en show dan echte actie. Geen pragmatisme (of gevoel voor realiteit) maar eerder doctrinaire en dictatoriale tribunes.

Na Minister van Onderwijs voor de Franse Gemeenschap te zijn geweest, werd Laurette minister van Justitie.

Een korte schets:

De gevangenissen bleven overladen. Er waren reeds meer dan 9.000 gevangenen in 2003.  

Tijdens de Dutroux affaire waren er allerlei vreemde incidenten. Een opengelaten politiebestelwagen, een celsleutel die in een pot werd gevonden, erotische brieven die werden gevonden van Dutroux aan een minderjarig meisje). 

In verband met de overvolle gevangenissen, werden twee gevangenissen gesloten (in Hasselt en Tongeren) omdat zij 'te oud waren'. Anderzijds betaalde de Staat meer dan 500.000 euro in 2 jaar om mensen onrechtvaardig in hechtenis te houden. “Personen die geen inbreuk hebben begaan vinden zich in de gevangenis. Het gebeurt regelmatig." ("La Dernière Heure", 29 oktober 2004). 

Het beheer van Laurette toonde deficiëntie. Ondanks een beduidend stijgende begroting voor het Ministerie van Justitie (dat wat is wat zij zelf zei!), kregen de crediteuren hun geld niet op tijd en was het departement dat met het betalen van de rekeningen van het Ministerie van Justitie werd belast, vrijwel failliet gegaan. Aan het chronische gebrek aan magistraten werd niets gedaan. Integendeel, de situatie verergerde.  En 650 magistraten tekenden vervolging aan tegen Laurette voor wanbetaling van gelden die hen rechtmatig toekomen. ("La Dernière Heure", 27 augustus)

Het is waar dat de prioriteit van Laurette Onckelinks in het bestrijden van extreem rechts lag. Niet door de bestaande problemen aan te pakken, maar door het breken van de thermometer.  Zij gaf opdracht tot het volgen van procedures tegen rechts en verbood alles wat eventueel kan lijken op racisme of islamfobie.

Het wekelijkse satirische blad Père Ubu herinnerde eraan dat Laurette van de"Kaviaar-socialisten" [ zie Voetnoot 3 ] zowat 30.000 euro per maand verdiende.  Zij reageerde hierop en gaf haar echtgenoot en advocaat opdracht om Père Ubu voor de rechter te slepen. Zij verloor deze zaak jammerlijk. (zie website Truder)

----

Voetnoot 1: EMIM, Herdenking voor de Marokkaanse Immigratie, werd verondersteld om 40 jaar Marokkaanse immigratie naar België te vieren en op het terugwinnen van hun stemmen voor de regionale verkiezingen van Juni 2004. De raad die uit 12 leden werd samengesteld, werd voorgezeten door zelfde Hassan Bousetta, en werd samengesteld uit 6 leden van de PS, één Groene en 5 socialistische sympathisanten.

Voetnoot 2: Een intern memorandum werd per vergissing door een medewerker van Isabelle Simonis gestuurd aan Le Soir en liet blijken dat de strijd tegen de rechtervleugel en racisme o.a. werd gemotiveerd door de wens om “allochtone kiezers bij de PS aan te trekken.” Men zou dan openbaar geld voor dat sectarisch doel besteden. Isabelle Simonis gaf sommige blunderende antwoorden op vragen over dit incident dat haar snel dwong om als voorzitter van het Franse Sprekende Communautaire Parlement af te treden. 

Voetnoot 3: "Kaviaar-socialisten" is een term die wordt gebruikt om naar dit rijke en aristocratische links te verwijzen dat in wezen niet socialistisch is. 

 

Bron: LE BASTION. Maandelijks blad voor de Belgische en Europese weerstand - Nummer 84 - Pagina 12 van November 2004: 'LAURETTE ONKELINKS – minister van justitie' 

http://soswatch.skynetblogs.be/archive/2006/08/27/maffia-...

13-05-12

Wantoestanden op parket van Turnhout blijven aanhouden

poels-gerechtelijke-politie.jpgEnkele dagen geleden schreven wij procureur (of ex-procureur) Jansens van Turnhout over de onregelmatigheden bij het parket van Turnhout.  

Jansens antwoordde ons dat hij sinds september 2004 niet meer werkzaam is in het parket te Turnhout en vroeg om onze grieven voor te willen voorleggen aan de huidige waarnemend procureur des konings bij het parket te Turnhout nl. de eerste-substituut mevrouw Lieve Vanermen.

Sinds de vorige procureur, Jan Poels, in december van vorig jaar bij de FOD Justitie is gaan werken als kabinetschef van minister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die allerlei misbruiken binnen de Justitie toelaat, leidt Lieve Vanermen uit Kasterlee immers het parket in Turnhout. Zij werd aangesteld als waarnemend procureur des Konings en zal eerstdaags vervangen worden door Dominique Reyniers die door de Hoge Raad voor Justitie, naar verluidt op voordracht van de Antwerpse kamervoorzitter Nico Snelders, als opvolgster werd voorgedragen voor Jan Poels. 

Reyniers is na een carrière als advocate al sinds 1996 werkzaam als substitute bij het Antwerpse parket, waar ze in 2005 eerste substituut werd. Samen met haar collega Herman Dams werd Reyniers één van de belangrijkste medewerkers van de vroegere procureur Bart Van Lysebeth.

Het schijnt dat zij zich deed opmerken door het uittekenen van werkprocessen om de afhandeling van duizenden dossiers vlot te laten verlopen. 

Men zal haar goed kunnen gebruiken in Turnhout waar men zogenoemde psychiatrische rapporten beveelt om de resultaten van de gerechtelijke onderzoeken te negeren.  Het is door het toepassen van dergelijke praktijken dat de gevangenis van Turnhout zo volzet is dat een groot deel van de gevangenen er reeds geruime tijd op matrassen op de grond moet slapen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------

Geachte Heer Jansens,

Betreft: Onregelmatigheden bij het parket van Turnhout - achterhouden van brieven - zaak Vervloesem

Mag ik u wijzen op de langdurige onregelmatigheden bij de Raadkamer van Turnhout die blijkbaar geen rekening houdt met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die de heer Vervloesem reeds maanden geleden vrijpleitte ?

Zoals in het verleden reeds het geval was en zoals de Hoge Raad voor de Justitie toen vaststelde,  verdween er ook weer een ontlastend stuk uit het dossier Vervloesem, namelijk de GSM met opgenomen gesprekken van de aanklager Dimitri V. waarmee hij de heer Vervloesem beschuldigde.  Die werd aan Dimitri V. weergegeven.

Zoals u tevens in bijgevoegde omzendbrief kan lezen, zijn er ook onregelmatigheden in het psychiatrische onderzoek van aanklager Dimitri V. waartoe op 13 februari 2012 door de onderzoeksrechter reeds opdracht was gegeven.

Dit verslag bevindt zich nog altijd niet in het dossier Vervloesem en wordt misbruikt om de voorlopige hechtenis van de heer Vervloesem telkens met een maand te verlengen zodat hij nu reeds zijn 5de maand ingaat, wat vernietigend is voor zijn overblijvende gezondheidstoestand en tot zijn dood kan leiden.

Er bestaan ook al wekenlang problemen met de brieven die aan de heer Vervloesem worden gericht.  Zij worden in opdracht van de Justitie achtergehouden, wat in strijd is met de basiswet voor het gevangeniswezen en een schending van de rechten van de gedetineerde is.

Erop rekenende dat er een oplossing wordt gevonden voor deze eindeloze problemen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

--

Foto: Poels

Van: werkgroepmorkhoven

Datum: 13 mei 2012 20:39
Onderwerp: Onregelmatigheden bij het parket van Turnhout blijven aanhouden
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov (Minister van Justitie A. Turtelboom, Open VLD)
Kopie: hofvanberoep.gent, justitiehuis.antwerpen.just.fgov.be, justitiehuis.brugge..just.fgov.be, leo.vantichelt.health.fgov, medex.health.fgov.be, michel.verhulst.health.fgov, alin.follon.health.fgov.be, libert.vandenbempt.health.fgov.be, Etienne.derdelinckx..just.fgov.be, marie.berkvensJust.fgov, dekamer.be, federaal.parket.just.fgov.be, demorgen.be, Sabien Battheu (Open VLD), kleintje.stelling.nl, Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla), Liga Voor Mensenrechten, Luk Vervaet, dagziekenhuis.brugge.be, Advocatenkantoor Elfri De Neve, guy.verhofstadt.europa.eu (Open VLD),