10-02-09

Stop kindersex: Justitieminister De Clerck zei dat 'men de burgers au sérieux moet nemen'


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120DECLERCK_0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De reden van de ophef rond de vereniging 'STOP KINDERSEX' die besloot om de foto's van pedofielen (of van pedofilie betichte mensen) op het Internet te plaatsen, ligt grotendeels bij justitie die bepaalde zaken (Demmink, kinderpornozaak Zandvoort) met de medewerking van de pers en de politici, in de doofpot steekt.

Zoals men weet, kwam de Werkgroep Morkhoven in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort op het spoor met -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 unieke foto's van gefolterde en misbruikte kinderen. (Op een aantal foto's staan, zoals ik zelf gezien heb, ook baby's die verkracht worden)
Dat zorgde toen voor een internationale storm van afgrijzen en verontwaardiging omdat niemand geloofde dat dit bestond en omdat de Belgische overheid de kinderpornohandel en kinderpornonetwerken altijd als een 'fabeltje' van de hand deed.
Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven, benevens de voltallige europese pers, ook Japanse, Nieuw-Zeelandse en Australische journalisten over de vloer kreeg.

Nadat Marcel Vervloesem van onze vereniging er enkele keren mee had gedreigd om de foto's van kindermisbruikers uit de kinderponozaak Zandvoort op het Internet te zullen laten zetten en doordat de Belgische overheid tengevolge van de internationale belangstelling moeilijk kon blijven doen alsof er niets aan de hand was, besloot de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (die nu terug justitieminister geworden is) om de ouders van de genaamde Manuel Schadwald op zijn kabinet uit te nodigen.
Manuel Schadwald was de Duitse jongen waarnaar vooral de RTBF (Radio Télévision Belge) - en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die na maandenlange doodsbedreigingen omkwam tijdens een nachtelijk auto-ongeval, onderzoek voerde.
Kort voor haar dood werd Gina trouwens nog drie uur lang op een -naar eigen zeggen- 'zeer intimiderende manier' (alsof zij zelf iets met de verdwijning te maken had) in opdracht van een procureur-generaal over deze zaak ondervraagd.

Een jaar nadat hij de ouders Schadwald had gesproken (1998) en nadat hij tengevolge van de onvoorstelbare ontsnapping van Marc Dutroux als minister van justitie ontslag had moeten nemen, verklaarde De Clerck in een interview met het Algemeen Dagblad dat men bij Justitie 'de ogen had gesloten'.

Een Belgische krant schreef hierover het volgende:

De Clerck: 'Wij hielden onze ogen gesloten'

Rotterdam - 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten', zo voert gewezen minister van Justitie Stefaan De Clerck aan in de Nederlandse krant 'Het Algemeen Dagblad'. Het gesprek ging over de kinderporno en de bestrijding ervan. Op de rijkelijk late reactie van de Nederlandse minister van Justitie Sorgdrager op de kinderpornozaak in Zandvoort, reageert onze ex-minister: 'Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede'.
De Clerck: "Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven', aldus De Clerck".

Justitie zou nu eindelijk werk maken van de bestrijding van kindermisbruiken, dacht men.
Onmiddellijk na de beloftevolle woorden van De Clerck werd Marcel Vervloesem van onze vereniging echter door zijn halfbroer die een hele lijst van processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen op zijn naam heeft staan, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.
Dat gebeurde via een interview met Het Nieuwsblad en een rechtstreekse uitzending van het actualiteitenprogramma Telefacts van de commerciële zender VTM waarvoor Victor V. zo'n tiental criminele jongeren uit de buurt had opgetrommeld die allen, zoals hijzelf, beweerden dat zij zo'n '20 jaar geleden door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht' werden.

De anders zo kritisch ingestelde nederlandse pers waaronder het actualiteitenmagazine NOVA die de kinderpornozaak Zandvoort mee had opgevolgd, haakte metéén af en geloofde de uit het niets opgedoken verhalen.
De berichtjes van de persagentschappen ANP en Belga die zich als woordvoerder van de partijdige justitie opstelden, werden door de kranten en tijdschriften van de commerciele mediagroepen moeiteloos gecopieerd.
Zowel de vlaamse als de nederlandse journalisten nagelden Marcel Vervloesem die zij kort voordien nog met veel verontwaardiging over de kinderpornozaak Zandvoort hadden geinterviewd, metéén als een 'kindermisbruiker' aan de schandpaal terwijl het proces nog 11 jaar in beslag zou nemen.

De Belgische justitie die nog een rekening met de Werkgroep Morkhoven en haar woordvoerder Marcel Vervloesem te vereffenen had en misschien mede aan de basis lag van het sensationale nieuws, startte metéén een onderzoek tegen Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem die het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort aan de justitie in Turnhout had overgemaakt, werd ook vanwege het 'bezit van kinderporno' vervolgd.

Jarenlang werd ons verenigingslid in de nederlandstalige pers als een 'zelfuitgeroepen kinderpornojager', 'pedofiel' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld.
Toen een leugendetectortest in 2005 uitwees dat hij de waarheid had gesproken, werden er snel een paar instellingsjongeren opgetrommeld die beweerden dat ook zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes in het huis van Marcel Vervloesem die zelfs niet eens onderzocht werden, golden als 'bewijs' van die 'verkrachtingen en folteringen'.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde op een bepaald moment dat de ontlastende documenten uit Marcel Vervloesem's strafdossier en er tevens 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen verdwenen waren.
De voorzitter van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen die in 1989 reeds rechter was in een zaak die betrekking had op de akties van de Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in een Antwerps kinderziekenhuis, hield echter geen rekening met deze gegevens en met de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem die zwaar ziek is geworden (hart, kanker, suikerziekte, nieren die nog maar voor 60% werken, bloedarmoede, 4 spoedopnames en operaties op een paar weken tijd, nog twee te verwachten hartoperaties,) zit nu al vijf maanden in de gevangenis opgesloten.
Zijn spreekverbod met de pers waartoe hij in 2006 veroordeeld werd, blijkt nog altijd te gelden.
Journalisten krijgen geen toegang tot de gevangenis.

De Werkgroep Morkhoven schreef inmiddels naar justitieminister De Clerck omdat zij een onderzoek wenst naar de verdwenen gerechtelijke stukken en de kinderporno-cd-roms.
Zij wil tevens dat er een onderzoek komt naar de in de doofpot gestopte kinderpornozaak Zandvoort en hoopt dat de minister zal laten onderzoeken wat er met de processen-verbaals rond de zedenfeiten van Victor V. gebeurde.
Victor V. werd intussen immers tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd en dergelijke functie eist een onbesproken gedrag.

Als de minister werkelijk meende wat hij tegenover het Algemeen Dagblad verklaarde en als hij van plan is om het vertrouwen van de burger in de justitie te herstellen, dan moet hij optreden.
Volgens mij is dit de enige manier om te voorkomen dat burgers en burgerverenigingen zoals STOP KINDERSEX het recht in eigen handen nemen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Gina Bernaer en Marcel Vervloesem een studie maakten. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen.