23-01-10

De gevangenis van Brugge: Open Brief aan Minister De Clerck

Jacobite_Prisoners


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: psycho-sociale diensten van de gevangenis van Brugge


Gezien u zopas verklaarde dat 'de goede werking van de strafinrichtingen een duidelijke prioriteit is van deze regering', zend ik u in bijlage nogmaals informatie omtrent de problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Het betreft hier een schrijven van Mevrouw Opstael in verband met de psycho-sociale dienst (psd) van de gevangenis van Brugge waarvan de heer Glenn H. het slachtoffer blijkt te zijn.

Nadat een medewerkster van de psd te Brugge gedurende maar liefst drie maanden 'per ongeluk' het dossier van de heer H. in de kast had laten liggen zodat het rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig klaar kan zijn, blijkt het verslag van de maatschappelijke enquête ten opgemaakt ten huize van mevrouw Opstael en doorgefaxt naar de griffie van PCB op 13/11/2009, verdwenen te zijn.

Er wordt m.a.w. al het mogelijke gedaan om het dossier van de heer H. voor de strafuitvoeringsrechtbank te blokkeren zodat zijn zaak met zes maanden kan uitgesteld worden en hij nog eens vier maanden moet wachten vooraléér hij een nieuwe aanvraag kan indienen.

Ook van het beloofde intake-gesprek komt niets in huis omdat de gevangenisdirectie nalaat om inzake de obstructies van de psd in dit dossier, iets te ondernemen.

Het betreft hier blijkbaar een systeem van werken waartegen u echter niet optreedt.

In het dossier Vervloesem waarover ik u, sinds uw aantreden als minister informeer, gebeurde immers juist hetzelfde.

De psd van de gevangenis van Brugge liet het dossier maandenlang aanslepen en had meer dan 21 'intake-gesprekken' met de heer Vervloesem zonder dat zij haar rapport wist af te maken.  Daardoor werd de zaak door de strafuitvoerigsrechtbank steeds uitgesteld en is er van een sociale begeleiding nog steeds geen sprake.

In het dossier Vervloesem verdwenen er, zoals ik u en uw kabinetsmedewerkers waaronder mevrouw Els Baart die het dossier opvolgt, herhaaldelijk maar tevergeefs mededeelde, zelfs medische stukken.
De psd zorgde er constant voor dat het dossier onvolledig bleef en gaf zelfs verkeerde gegevens uit het arrest van het hof van beroep van Antwerpen door aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het betreft hier dus geen 'toeval' maar het gaat hier eerder om criminele praktijken van uw justitiedienst waarop het strafrecht normaal gezien van toepassing is.

Mag ik u verzoeken om deze kwestie dringend te laten onderzoeken en de schuldigen in beide zaken te laten sanctioneren, zoniet uit hun functie te laten ontslaan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com 
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------

Ziehier een kopie van het schrijven dat mevrouw Opstael me zopas toestuurde:


Ik heb vandaag vernomen dat psd deze week heeft verklaard dat het verslag van de maatschappelijke enquête, opgemaakt en doorgefaxt naar de griffie van PCB op 13/11/2009, verdwenen is. Ze beweren dit verslag niet meer te vinden...

Ditzelfde verslag was ook één van de belangrijke documenten die, zogezegd door een vergetelheid van Els Henrard van psd, ONTBRAK IN HET DOSSIER VAN G. op de dag dat hij voor de SURB moest voorkomen.

Door het ontbreken van dit verslag én door het feit dat G. nog geen intake gesprekken had kunnen doen in het centrum waar hij begeleiding kan volgen, dit doordat hij nog steeds geen uitgangsvergunningen had gekregen, alhoewel die al in september 2009 werden aangevraagd, werd zijn dossier als onvolledig bestempeld met het gevolg dat de commissie hem 2 maanden extra opsluiting heeft gegeven.

Het was de bedoeling dat alles in orde zou worden gebracht binnen die twee maanden. Indien dit niet is gelukt, dan zal G, binnen drie weken, bij de volgende SURB, direct zes maanden uitstel krijgen, waar automatisch nog eens vier maanden mogen bijgerekend worden omdat elke aanvraag, elke procedure opnieuw moet worden overgedaan.

G zit nu al zes maanden opgesloten, en tot op de dag van vandaag zijn zijn aanvragen nog steeds niet in orde geraakt. Dit in het achterhoofd houdende kijken we dus naar een onnodige verlengde detentietijd van één jaar, en dit enkel en alleen door de bewuste tegenwerking van psd.

Deze mensen zijn bijna niet bereikbaar, noch voor de gedetineerden, noch voor ons, email adressen wil men ons niet doorgeven, het moet schriftelijk of telefonisch.

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat dit zo met opzet wordt gedaan, want op brieven krijgt men geen antwoord, en ALS je, na heel veel aandringen en proberen dan toch iemand van psd aan de lijn krijgt, dan krijg je een leugen aangesmeerd, of verbinden ze je door naar iemand anders, waar echter niemand opneemt en zo sta je weer bij af.

Ik zal voor de zoveelste keer alle betrokken partijen mailen en aanschrijven wat betreft de verdwijning van dit verslag.

Zo'n criminele praktijken kunnen niet meer blijven duren, teveel gedetineerden ondergaan dezelfde mentale mishandeling, krijgen onnodige extra lange detentie aangesmeerd, en dit allemaal zonder enig gevolg voor de schuldigen.

Liesbeth Opstaele

liesbeth_opstaele@hotmail.com


Kopie: parlementsleden, commissies justitie, pers, advocaten,