15-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 11de dag - Brief aan justitieminister Vandeurzen


Bezoekrecht totaal afgeschaft - Marcel Vervloesem zou opnieuw in coma zijn

mail-3


Per mail + per fax + per aangetekende brief

Brussel, 15.09.2008

Justitieminister Jo Vandeurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Mijn brief van 30 mei 2008 + de afschaffing van het bezoekrecht van Marcel Vervloesem

Ik ontving nog altijd geen antwoord op mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 waarin ik U vroeg om een onderzoek te laten opstarten naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die door de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen werden overgemaakt.

Alleen de door U ondertekende rode antwoordkaart waaruit blijkt dat U deze brief hebt ontvangen, werd mij teruggestuurd.

Vorige week telefoneerde ik naar uw kabinet waar de kabinetsmedewerker die het dossier behandelt, mij wist mede te delen dat hij 'van niets wist' en dat mijn brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

Een andere kabinetsmedewerker beloofde mij dat hij zou vragen dat mijn brief die niet over de gerechtelijke procedures maar wel over de diefstallen gaat, zou beantwoord worden.

Ik ontving echter geen antwoord

Vandaag, omstreeks 12.00 u 's middags, belde Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, mij op en zei mij dat zij het 'ergste vreesde'.

Zij wilde haar vader, zoals dit de voorbije weken het geval was, vandaag gaan bezoeken maar door een ziekte van één van haar kinderen, was zij verplicht om dit bezoek naar morgen te verplaatsen.

Tot haar verwondering kreeg zij van de gevangenisdirectie van Brugge echter te horen dat zij haar vader niet meer kan bezoeken omdat zij niet kan bewijzen dat zij Marcel's dochter is.

De politie van Herentals zei haar dat het een week kan duren vooraléér deze administratieve zaak door het gemeentebestuur van Borgerhout waar zij geboren werd, geregeld is. Daardoor zal zij haar vader dus morgen niet meer kunnen opzoeken.

Wendy Vervloesem is nu in paniek omdat zij veronderstelt dat haar vader (opnieuw) in coma is geraakt en dat dit de werkeiijke reden is om haar het bezoek te weigeren.

Ik vind het volledig onverantwoord dat U als justitieminister die steeds over de 'overbevolking van onze gevangenissen' spreekt, zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de gevangenis opsluit en laat overlijden. U schendt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.

Mag ik om Uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer: 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Afschrift: Belga, ANP, Justitieminister Vandeurzen, Minister Sabine Laruelle, Minister Marino Keulen, Minister Laurette Onkelinx, Minister Kris Peeters, Minister Maria Arena, Minister Pieter De Crem, Minister Paul Magnette, Minister Vincent Van Quickenborne, Minister Patrick Dewael, Yves Eerste Minister Yves Leterme, Jean-Marc Delizée, Melchior Wathelet, Kardinaal Danneels, Federale Ombudsman, Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen (Hans Meurisse), College van Procureurs-Generaal, Hof van Cassatie, Hof van Beroep (C. De Vel, Eerste Voorzitter), Hoge Raad voor de Justitie, Herman Van Rompuy, Secretariaat van de Koningin, Koninklijk Paleis, Europees Parlement, Marianne Thyssen, Belgische en europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties, kinderrechtenverenigingen + ...


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Schrijf naar Marcel zolang er nog hoop is:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: 9.9.2008 - Actie met Prinses de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor de gevangenis van Turnhout - Marcel Vervloesem bleek juist per ziekenwagen naar de gevangeniskliniek te Brugge te zijn overgebracht