07-11-12

Justitie: Minister Turtelboom (Open VLD) wil contactverbod

minister.justitie.Turtelboom.jpegDe mails van de vzw Werkgroep Morkhoven worden intens geblokkeerd. Er zijn ook problemen met de telefoongesprekken.  Justitieminister Turtelboom handhaaft tevens een spreek- en contactverbod voor mensen die onterecht werden opgesloten en in voorwaardelijke vrijheid werden gesteld...

--

Beste X,

Ik denk dat ze gewoon onze mails aftappen (contactverbod Marcel enzoverder) en af en toe bewuste of door knoeiwerk veroorzaakte fouten maken.
Maar daarvan lig ik al lang niet meer wakker.
Laat ze maar proberen als ze willen. Dan krijgen ze deze mails ook nog eens publiekelijk op hun kop.
Ik vernam uit goede bron dat Marcel na zijn vrijlating destijds, door een vijftal opvallend-onopvallende politie-agenten in burger geschaduwd werd. Maar ze werden opgemerkt omdat ze hun dienstwapen niet goed weg hadden gestoken.

Ik dacht zojuist nog: hoe is het allemaal zo snel kunnen gaan ?  Op amper één jaar tijd...

DE REST VAN HET MAILBERICHT BLIJKT OPNIEUW TE ZIJN VERDWENEN NADAT DE VERZENDING ERVAN ONDERBROKEN WERD.

Foto: justitieminister Turtelboom (Open VLD)

----

De vzw Werkgroep Morkhoven verwacht van justitieminister Turtelboom nog steeds een antwoord op het volgende schrijven:

Brussel, 11.9.2012

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie aan: info.openvld.be, schepen.declercq.gent.be, schepen.peeters.gent.be, schepen.segers.gent.be, schepen.bracke.gent.be, schepen.versnick.gent.be, sami.souguir.gent.be, Sas Van Rouveroij.gent.be, frank.wijnakker.gent.be, stefaan.noreilde.gent.be, carl.de.decker.gent.be, arafat.bouachiba.gent.be, mick.daman.telenet.be, mercedes.vanvolcem.be, info.an.decroo-desguin, info.dewael.com, jaak.gabriels.skynet.be, bureau.annemieneyts.annemie.eu, guy.verhofstadt.europarl.europa.eu, pers, verenigingen, europese instellingen, slachtoffers van justitie,

Commentaren

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom,

Mogelijk splijtstof gebruikt in de Zwitserse alpen
Millet Julien en Ingels Lucia: politie of niet?
Boudrun Jacko en Micelson Jonas

Dedapper Geert: gewond: dat is bekend bij de politie

Bern International: Bern Juliette Vermeulen en De Graeve Lucia
Ingels Luciaan en Mildred Vercammen
Padre Nuntius of Lincoln Jonas
Pardaen Marie Louise en Mildred Vercammen
Jonas Vermeulen en Frank Mortelmans

Internationaal seksnet en grapfruit voor Denise: seksfilms met kinderseks
Intermediatore Snelfilmen voor cameras van Stevaert Luc en Mildred Vercammen

Nicolas Mortelmans en Pierre Vermeulen
Frank Manilo

Niels Meuleman en Frank Manilo

Geert Dedapper Zurich: vrij neen.

Locomotief gebotst met snelvlucht : helicopter: op een vliegtuig in Zurich

Westfalen en Iglesias Martinico : dampen en stank van je welste

Doden: niet te tellen of afhankelijk van degenen die deze taak op zich nemen
Luxerie Jonas Vertommen en Ignace De Zutter

Mildred Vercammen en Ingels Luciaan
Mortelmans Pierra en Lieven De Nil

Bern: Internationaal verkeer en helikopter op de frontpanelen

Geert Dedapper en Esther Nydegger: zoon en schoondochter

Melanie De Mulder en Frank Masala of De Coninck Frank

Bern expres: Airport Kloten Freibourg

Bern Internationaal: doden: ja zeker
brand: neen of

Rook : neen

Pardaen Marie Louise en Stef Meurison Verfaille Jean Claude
Mildred Verboven en Jordaan Van Impe
Nordegg Franka en Mildred Vercammen en Alfredo Mortelmans

mvg
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

ps: ik word gesaboteerd op internet op de site die ik noraal aan uw diensten richt

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom,

Igance De Meulemeester

Treintraject Zwitserland: Zurich Bern Internationaal
Botsing met doden: ja

Frank Meuleman en PIerre Van Outrive
Naessens Mariette en Delmontaninox BVBA Gerdje Sleurs

Meuleman Mariette en Steven Vermeulen
Forhead Leonie en Mildred Vercammen en Van Prenen Lucia
Ingels Mariette en Vermeulen Marie Louise

Peeters John en Mertens Mariette: splijtstoffen brigade of valse inlichtinge die ik toch niet voor waar aanneem

pedro De Mulder en Ingels Luciaan

Geert Dedapper: Bern Internationaal en Forhead Jonas : Kromme Populierstraat 17 Gent Mariakerke
Lotens Marjet en Frank Manilo: Derdre Versypt

Geert Dedapper en Esther Nydegger: Zurich:

Met vriendelijke groeten,

Marie-Thérèse Van Roosbroeck


Geert Dedapper: ik voel iemand die zwaar gewond is aan zijn hoofd met drukkende pijn

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom

Internationale verbinding van Bern naar Brussel: gespleten sporen
bommen: mogelijk Ingels lucia

Die boeven hopen dat ik alle relatifs verlies
Met vriendelijke groeten,
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Gepost door: Marie-Thérèse Van RoosbroeckLmlm | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013

Geachte mevrouw Turtelboom

mijn zoon heeft mij een poosje geleden gezegd geen schuldgevoelens te hebben. Ik laat mij die niet aanpraten.

Machiels Louise en Vroman Ines: drugdealers op spoor naar Zurich
Spoorbedding gespleten door treinramp Bern Internationaal: Verboven Ines en Jordaan Marie Louise

delmontaninex Petra De Wulf en Gerdje Sleurs of Dellaert Brigitte
Brand en vuurgaarden. Ja met een vraagteken


Selmontaninex BVBA goederen van detail naar verbruiker
Impe Marie Louise en Ingels Lucia

Korthals JOnas of Forhead Jean Marie of splijtstoffen verdelen : Ingels lucia en Louise Vermeulen

Frank Manilo en Ingels Lucia
mvg
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeckm | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom

Ingels Luciaan en Mildred Vercammen

Lindeman Jonas en Vroman Ignace : Delmontaninox BVBA Gerdje Sleurs

Teelballenindacties: Gerd Joris Vermeulen

Stanfredo Jonas en Vangela Ines of Lindeman Jonas en Verschoren Ines


Geert Dedapper: Bern: neen
Vergoten Ines en Jan Vercammen of Lindebaum Jonas of Ingmar Josiane

mvg
Van Roosbroeck Marie-Thérèse

California express: treinen in de war: verwondingen misschien

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013

Geachte mevrouw Turtelboom

internationale treinramp in Bern: Express via California of vermeende valse berichten of echte
Ingels Lucia en Marie Louise Vermeulen
pardaen Marjonnen en Dupuis Gilbert

Zurich Kloten: Frauenfelt:

Frauenfelt: Zurich Kloten: masala Danens of Van Elslande Daniel

Geert Dedapper: Bridghe For ever: geen kinderen geen verkrachte kinderen
ingels Lucia en Marie Louise Van Hoven en Bernt Lucette of Ingels Lucia
Met vriendelijke groeten,
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

ps: Ik zet alles in vraag???????????????????????????????

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeckgérè | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom

Ignace Gruytens en Pagnolle Express dienst voor kinderverkrachting: Penne Martien en Dellaert Brigitte
mvg
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom,

Ignace Meuleman en Frank Jacobs: drugdealers

Splijtstoffen of bombardementen: ongeluk :
Helekopter bestuurd door Jovatec Motanova of Jorn Bestanovits of valse regeringsmededelingen verzenden via internet

Kapstok : Nieuw
Meuleman Jacoba en Mertens Mariette
Daelman Marie Loiuse en Vroman Ines

Kastanjestraat 18 Gent 17

Belmondo Jean Pierre en Stevaert Luc

Delmontaninox BVBA
Codexen voor Zwitserse banken

Internationale bank voor Zurich en Bern

Forhead Jonas of Forhead Jean Pierre of Jean Pierre Stevaert Luc en Belmondo Jean PIerre

Codex brandkasten en banken in Zurich: 0 0 8 5 4 2 1 A B A C D Forhead Jonas Vermeulen en Lindeman Jonas
Forhead Stef Meurison: helicoptervluchten in Zurich: Stone hengh Leopold Masala of De Coninck Mario en Bytebier Jean Claude

Bommeldingen: geen

Helikopter: Bern JA / Internationaal traject: bloedgroepen vermengen: Ingels Luciaan en Impe Marie Louise
Met vriendelijke groeten,
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom

Ladingen op Marktrock: Silver Match: comadrinken en coma veroorzaken in tenten: Paper Spray en Jordaan Francis
Bedeweg 12 Gent 17
Ingelsmunster en Bavegem
Mildred Vercammen en Jonas Bytebier

Internationaal transport via KLoten : Vleurgatenstraat 19 Gent 2
Mildred Vercammen en Jonas Vermeulen

Dedapper Geert en Esther Nydegger: Kloten: Beemden en burgers: Red Cross:

Pink: geen
mvg
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom

Ines Vermeulen en Frank Meuleman

Internationaal transport : Mildred Vercammen en Jonas Verboven

internationaal vervoer: transporten: Mildred Vercammen

Ik hoop dat mijn zoon en schoondochter het goed stellen.
Met vriendelijke groeten,
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Treinrouten wijzigen: Jupiler Frank of Melanie Vertommen=
Treinen doen botsen: Ingels Luciaan en Mertens Jean Pierre

Gepost door: Marie-Thérèse Van Roosbroeck | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013

Geachte mevrouw Turtelboom

Ignace Van Zunderen: gespleten persoonlijkheid

Geert Dedapper: Play List no: geen kansen geen gevaren: Ingels Lucia
Mertens Marjan

Daeleman Marloes en Frank Meuleman

Mvg
Marie-Thérèse Van Roosbroeck


Dedapper Geert: Loon naar werken: valable tripes for Argentina
Lost rider : no
Geert Dedapper: Funck Ajour

Ik heb geen telefoonaansluiting en belgacom is niet geweest. Ik ben geen dwarsdrijver.

Gepost door: Van Roosbroeck Marie-Thérèsemarie | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

Gent, 12 augustus 2013
Geachte mevrouw Turtelboom

Hefboom gesloten wissels buiten gebruik: Ingels Lucia en Sportstraat 29 Gent 2
Bruggen en wegen

Lochristi en Lourdes: internationale lijnen omleggen om oorlogen te zaaien: Ingels Lucia en Mildred Vercammen

zijn die boeven nog niet achter tralies/?

Forhead Jonas en Martine Penne: Dellaert Brigitte

Sonck Aneka en Annelore Thienpondt
Stein Meurison en Versypt Lucas: leest mee
mvg
Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Josiane Vermeulen; cybercrimineel

Geert Dedapper: gewond: neen

Gepost door: Marie-Thérèse Van R | 12-08-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.