27-10-12

sp.a brandend actueel !

Peeeters.Jan.verkiezingen.2012.Herentals.Sp.a.jpg

Verkiezingen 14 oktober 2012 - sp.a Herentals verloor veel stemmen

Terwijl de partij in 2006 nog 32,6 procent haalde wat goed was voor 11 zetels, is het zetelaantal nu gezakt tot 8.

sp.a (sociaal, progressief en alternatief) blijft weliswaar de grootste partij in Herentals en gaat, zoals de voorbije jaren het geval was, opnieuw in zee met haar CD&V-spitsbroeder.

Jan Peeters (sp.a) blijft burgemeester.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich al jarenlang erstige vragen over sp.a Herentals en burgemeester Jan Peeters omwille van hun onvoorwaardelijke steun aan het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem.  Victor Vervloesem was immers de man die, samen met zijn jongere vrienden, de beschuldigingen en klachten tegen zijn halfbroer, de Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, organiseerde. 

Het media-proces tegen Marcel Vervloesem en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort betekende de aanloop tot een bliksemsnelle politieke carrière van Victor Vervloesem die in de Vlaamse kranten steeds als 'het slachtoffer van zijn broer Marcel' werd opgevoerd.

Foto: Jan Peeters


Uit de kandidatenlijst van sp.a Herentals

sp.a.Peeters.Jan.jpg

1 Jan Peeters 12/01/1963

burgemeester

Jan is geboren en getogen in de Wuytsbergen, “achter de statie”. Hij studeerde aan het Sint-Jozefscollege, daarna politieke en sociale wetenschappen en economie. Jan was van 1991 tot 2010 onze Herentalse volksvertegenwoordiger in het parlement, en was in de federale regering van 1995-1999 staatssecretaris en minister. Hij werd in 2001 burgemeester van en voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, een taak die hij vanaf 2010 meer dan voltijds uitoefent. Onze man met ervaring, met een stem in Brussel en met het hart in Herentals.

2012.verkiezingen.Herentals.Vervloesem.Vic.jpg

15 Vic Vervloesem 15/04/1964
arbeider waterbedrijf, gemeenteraadslid


Meer info: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


12:44 Gepost door Justice in Actualiteit, brandend aktueel, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-12

Verkiezingen: slachtoffers van justitieministers

Marcel_nieuwsblad_001.jpg

Gezien het grootste gedeelte van onze berichten door bepaalde diensten onleesbaar werd gemaakt vanwege de verkiezingen, gaan we al de oude berichten opnieuw publiceren.  Het is misschien interessant om vlak voor de verkiezingen nog eens te verwijzen naar het feit dat de Belgische justitieministers al het mogelijke hebben gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.  Justitieminister Annemie Turtelboom, die als lijsttrekker op de Open VLD-verkiezingsaffiche te Antwerpen vermeld staat, trekt zich niets aan van deze doofpotaffaire en laat toe dat de grondwettelijke rechten en vrijheden van de burger geschonden worden. Terwijl zij steeds over een 'onpartijdige magistratuuur' spreekt, benoemde zij een procureur tot kabinetschef. Terwijl zij de Belgische gevangenissen verder wil volproppen door de Belgische burger 'een gevoel van onveiligheid' te bezorgen en door te stellen dat de 'kleinste misdaad moet bestraft worden', mogen rechters die zich schuldig maken aan onwettelijke praktijken rustig hun gang gaan. De bestrijding van de (politieke) corruptie, staat niet centraal in het regeringsbeleid, verklaarde Pemier Di Rupo...

-----

Marcel Vervloesem eindelijk vrij ?

15 mei 2012

Nadat de Turnhoutse rechters maandenlang met het gerechtelijke dossier knoeiden, werd Marcel Vervloesem weer 'in vrijheid' gesteld. 

Het is niet de eerste keer dat de Turnhoutse rechters met dossiers knoeien. Zij krijgen daartoe de toestemming van de minister van justititie die daarover telkens door de vzw Werkgroep Morkhoven wordt geinformeerd. Deze rechters die het schijnproces tegen Marcel Vervloesem gebruikten om de kinderpornozaak Zandvoort en andere zaken in de doofpot te steken, lieten enkele jaren geleden zelfs de ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie, pas na het jarenlange media-proces en slechts enkele dagen voor de opsluiting van Vervloesem bevestigden. Er was geen enkele justitieminister (Verwilghen, Onkelinx, De Clerck, Van Deurzen, Turtelboom) die wilde ingaan op de vraag om deze zaak ernstig te laten onderzoeken. Turtelboom (Open VLD) die een 'onparijdige magistratuur' predikt, benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels wel tot kabinetsdatchef.

Zoals te verwachten was, verspreidde het persagentschap Belga ook nu weer een misleidend berichtje in opdracht van de Justitie dat, zoals gewoonlijk, door de zogenoemde onafhankelijke pers opnieuw werd gekopieerd. In dat berichtje stelde men dat Vervloesem 'vrij is onder voorwaarden'.
Marcel Vervloesem werd echter twee jaar geleden reeds vrijgesteld onder voorwaarden en die voorwaarden, werden gewoon verlengd. Alleen het reisverbod dat bedoeld was om te beletten dat Vervloesem deelnam aan buitenlandse kongressen, liet men uit pure schaamte voor de buitenlandse waarnemers, vallen.

Vervloesem kreeg opnieuw een contactverbod opgelegd met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem twee jaar lang wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken; hij mag niet spreken met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) die hem steunde en het spreekverbod met de pers dat hem zes jaar geleden door de knoeiende Tunhoutse rechters werd opgelegd, blijft gehandhaafd. Hij heeft ook nog steeds een verbod om deel uit maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Dat laatste maakt waarschijnlijk deel uit van de Belgische grondwet waarin staat dat 'iedere Belg gelijk is voor de wet' en dat 'iedere Belgische burger het recht heeft om deel uit te maken van een vereniging of een vereniging op te richten'.  De grondwet van de Belgische bananenrepubliek waarin alles mogelijk is.


'Marcel Vervloesem eindelijk vrij!'

Dinsdag 15 mei 2012 werd voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB), het beroep van Marcel Vervloesem tegen de Raadkamer van Turnhout hervat.

Op 10 mei kwam het beroep een eerste keer voor maar gezien het psychiatrisch verslag nog altijd niet toegevoegd was aan het dossier, werd het beroep uitgesteld tot vandaag 15 mei.

Het omstreden psychiatrisch verslag over de aanklager Dimitri V. was één grote klucht. Dat bleek toen de advocate van Marcel het na 3 maanden eindelijk kon inzien. Niet alleen werden alle partijen buiten spel gezet omdat de 'experte' meende dat fantasie een normaal verschijnsel is om een verhaal – in deze van Dimitri V. betreffende een vermeende "aanranding" - wat aan te dikken, maar er werden nog ook eens twee dossiers door elkaar gemengd !

Het is om te beginnen al vrij ongewoon dat er opdracht gegeven wordt om een aanklager aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen om zijn geloofwaardigheid te testen maar in dit geval ging een 'experte' ook nog verklaren dat zijn leugens normaal zijn… Dan lijkt mij dat 3 maanden op zo'n verslag wachten, pure tijdverspilling is. Of diende het voortdurend uitstellen gewoon om Marcel Vervloesem zo lang mogelijk opgesloten te houden zodat hij toch nog zou bezwijken om het papier te ondertekenen waarin hij af zou zien van het verder schrijven aan, en het publiceren van, zijn boek?
Hij werd daartoe meermaals 
onder druk gezet in de gevangenis.

Tot onze verrassing werd Marcel Vervloesem vandaag dan door de KIB in vrijheid gesteld. Aangezien Marcel op 10 februari 2012 reeds door de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) vrijgesproken werd, onder dezelfde voorwaarden als voorheen, vond men het bij de KIB vanzelfsprekend dat Marcel nu vrij kwam. De Raadkamer van Turnhout werd hierdoor gewoon in haar blootje gezet omdat het verslag van de 'experte' totaal overbodig bleek en het voortdurend uitstellen eerder door de KIB reeds veroordeeld.

De zaak moet later nog een keer voorkomen waarbij Marcel Vervloesem dan in de mogelijkheid gesteld wordt om schadevergoeding te eisen.

Godelieve Vaesen
15 mei 2012

Beluister hierbij het interview van Marcel Vervloesem van 14 mei over zijn corrupte gerechtelijk dossier!

15 mei 2012: opnieuw Beroep in zaak Marcel Vervloesem

http://youtu.be/UhzF8rDK374

02-10-12

Verkiezingen 2012: Kies niet voor de Sp.a !

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

In de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) worden er regelmatig mensen, na het opzetten van een petitie die door nauwelijks 10 mensen wordt getekend, uit hun sociale woning gedreven.

Dat was het geval voor Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem en voor Luc en Christel Vervloesem (vrienden van Marcel Vervloesem maar geen familieleden) en hun 82-jarige zieke, bedlegerige moeder.

Victor Vervloesem, wonende in bovengenoemde wijk en bestuurslid van de Geelse Huisvesting Maatschappij, is van deze praktijken ongetwijfeld op de hoogte.  De man, een halfbroer van Marcel Vervloesem, is bestuurslid van Sp.a Herentals en is toevallig ook diegene die destijds met een zogenaamd interview in Het Nieuwsblad dat niet meer dan was wat geroddel, mede aan de basis lag van het 10 jaar lange media-proces tegen Marcel Vervloesem dat louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. 

Over Victor Vervloesem, die intussen gelukkig getrouwd is met één van zijn vrienden, bestaan er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden. De man is intussen gemeenteraadslid van de Stad Herentals, vertegenwoordigt de Stad Herentals in een aantal intercommunales, en werd tot voorzitter van de Herentalse Commissie 'voor Veiligheid en Politie' benoemd. 
De kwestie doet enigszins denken aan de zaak Dutroux waarin ook een aantal mensen gepromoveerd of politiek benoemd werden.

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd onlangs, na opnieuw het slachtoffer te zijn geweest van de zoveelste roddel in Het Nieuwsblad, opnieuw in vrijheid gesteld. En omdat België een land is waarin het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, mag hij geen contact opnemen met zijn vrienden en (andere) bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarmee hij meer dan 30 jaar samenwerkte en die hem gedurende 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis opzochten.  Hij heeft bovendien een spreekverbod met de pers (ook met de minder corrupte buitenlandse pers) en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
Er werd hem in den beginne zelfs een reisverbod opgelegd. De aktievoerder is dus vrij maar heeft dus geen burgerlijk rechten meer. Zelfs de grondwettelijke vrijheid van de Belgische burger om deel uit te maken van een vereniging, werd hem ontnomen. 
De vzw Werkgroep Morkhoven diende terzake zopas een schriftelijke klacht in bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD, 'Partij van de Vrijheid') die zich tegenwoordig op een botte manier in de plaats van de rechter stelt om 'elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur te bannen'.  Ook VLD-europarlementslid Guy Verhofstadt die destijds antwoordde dat hij zich 'geschokt voelde door de kindermisbruiken', werd opnieuw gecontacteerd alhoewel deze door zijn talrijke benoemingen niet meer de gewoonte heeft om brieven te beäntwoorden.

De Werkgroep Morkhoven nam onlangs even contact op met kamerlid Laurent Michel omdat deze bijna letterlijk werd afgemaakt na zijn parlementaire vragen over de autopsie naar de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa, die enkel 'van honger en dorst' zouden zijn omgekomen.  Vandaar dat de gerechtelijke politie onlangs weer een huiszoeking uitvoerde bij Marcel Vervloesem.  Men vroeg hem of hij in het bezit was van de cd-rom Dutroux en, indien ja, van wie hij die gekregen had.  De zaak Dutroux moet immers, tesamen met de andere zaken, ten allen koste dichtgedekt blijven.  En het mag vooral niet geweten zijn dat de zaken Dutroux en Zandvoort samenhangen en dat de Werkgroep Morkhoven reeds enkele jaren geleden over de kleutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben sprak.

De Sp.a die op een hypocriete manier steeds over het kindermisbruiken binnen de Kerk spreekt, is grotendeels verantwoordelijk voor deze doofpotpolitiek.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Van den Bossche (Gent, 26 maart 1975) van de Sp.a.   Zij was van 15 oktober 2005 tot 21 december 2007 vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken in de federale Belgische regering-Verhofstadt II. Sinds 13 juli 2009 is zij minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Peeters II. 

Kopie van dit artikel aan Sp.a-kamerleden: hans.bonte.vilvoorde.be, john.crombez.vlaamsparlement.be, info.deconinck.belgium.be, maya.detiege.dekamer.be, david.geerts.dekamer.be, caroline.gennez.s-p-a.be, medewerker.kitir.be, info.renaatlanduyt.be, karin.temmerman.s-p-a.be, bruno.tobback.s-p-a.be, bruno.tuybens.dekamer.be, dirk.vandermaelen.dekamer.be, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a.be, myriam.vanlerberghe.dekamer.be,

GEEN ANTWOORD

Bent u ook slachtoffer van de Sp.a (en justitie) ?

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgEen klein jaartje geleden gepubliceerd:

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning.  Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.  

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde.   De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.  

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'.  Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder,  Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak.  De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting.  Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.  

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte.  Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.

----------------

Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, meedogenloos op straat gezet.  

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder 

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder 

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor