02-10-12

Verkiezingen 2012: Kies niet voor de Sp.a !

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

In de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) worden er regelmatig mensen, na het opzetten van een petitie die door nauwelijks 10 mensen wordt getekend, uit hun sociale woning gedreven.

Dat was het geval voor Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem en voor Luc en Christel Vervloesem (vrienden van Marcel Vervloesem maar geen familieleden) en hun 82-jarige zieke, bedlegerige moeder.

Victor Vervloesem, wonende in bovengenoemde wijk en bestuurslid van de Geelse Huisvesting Maatschappij, is van deze praktijken ongetwijfeld op de hoogte.  De man, een halfbroer van Marcel Vervloesem, is bestuurslid van Sp.a Herentals en is toevallig ook diegene die destijds met een zogenaamd interview in Het Nieuwsblad dat niet meer dan was wat geroddel, mede aan de basis lag van het 10 jaar lange media-proces tegen Marcel Vervloesem dat louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. 

Over Victor Vervloesem, die intussen gelukkig getrouwd is met één van zijn vrienden, bestaan er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden. De man is intussen gemeenteraadslid van de Stad Herentals, vertegenwoordigt de Stad Herentals in een aantal intercommunales, en werd tot voorzitter van de Herentalse Commissie 'voor Veiligheid en Politie' benoemd. 
De kwestie doet enigszins denken aan de zaak Dutroux waarin ook een aantal mensen gepromoveerd of politiek benoemd werden.

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd onlangs, na opnieuw het slachtoffer te zijn geweest van de zoveelste roddel in Het Nieuwsblad, opnieuw in vrijheid gesteld. En omdat België een land is waarin het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, mag hij geen contact opnemen met zijn vrienden en (andere) bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarmee hij meer dan 30 jaar samenwerkte en die hem gedurende 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis opzochten.  Hij heeft bovendien een spreekverbod met de pers (ook met de minder corrupte buitenlandse pers) en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
Er werd hem in den beginne zelfs een reisverbod opgelegd. De aktievoerder is dus vrij maar heeft dus geen burgerlijk rechten meer. Zelfs de grondwettelijke vrijheid van de Belgische burger om deel uit te maken van een vereniging, werd hem ontnomen. 
De vzw Werkgroep Morkhoven diende terzake zopas een schriftelijke klacht in bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD, 'Partij van de Vrijheid') die zich tegenwoordig op een botte manier in de plaats van de rechter stelt om 'elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur te bannen'.  Ook VLD-europarlementslid Guy Verhofstadt die destijds antwoordde dat hij zich 'geschokt voelde door de kindermisbruiken', werd opnieuw gecontacteerd alhoewel deze door zijn talrijke benoemingen niet meer de gewoonte heeft om brieven te beäntwoorden.

De Werkgroep Morkhoven nam onlangs even contact op met kamerlid Laurent Michel omdat deze bijna letterlijk werd afgemaakt na zijn parlementaire vragen over de autopsie naar de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa, die enkel 'van honger en dorst' zouden zijn omgekomen.  Vandaar dat de gerechtelijke politie onlangs weer een huiszoeking uitvoerde bij Marcel Vervloesem.  Men vroeg hem of hij in het bezit was van de cd-rom Dutroux en, indien ja, van wie hij die gekregen had.  De zaak Dutroux moet immers, tesamen met de andere zaken, ten allen koste dichtgedekt blijven.  En het mag vooral niet geweten zijn dat de zaken Dutroux en Zandvoort samenhangen en dat de Werkgroep Morkhoven reeds enkele jaren geleden over de kleutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben sprak.

De Sp.a die op een hypocriete manier steeds over het kindermisbruiken binnen de Kerk spreekt, is grotendeels verantwoordelijk voor deze doofpotpolitiek.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Van den Bossche (Gent, 26 maart 1975) van de Sp.a.   Zij was van 15 oktober 2005 tot 21 december 2007 vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken in de federale Belgische regering-Verhofstadt II. Sinds 13 juli 2009 is zij minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Peeters II. 

Kopie van dit artikel aan Sp.a-kamerleden: hans.bonte.vilvoorde.be, john.crombez.vlaamsparlement.be, info.deconinck.belgium.be, maya.detiege.dekamer.be, david.geerts.dekamer.be, caroline.gennez.s-p-a.be, medewerker.kitir.be, info.renaatlanduyt.be, karin.temmerman.s-p-a.be, bruno.tobback.s-p-a.be, bruno.tuybens.dekamer.be, dirk.vandermaelen.dekamer.be, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a.be, myriam.vanlerberghe.dekamer.be,

GEEN ANTWOORD

De commentaren zijn gesloten.