29-05-12

België wordt gedomineerd door de maffia...

laurette300.jpgWie onderstaand bericht leest, zal zich afvragen hoe het mogelijk is geweest dat iemand zoals Laurette Onkelinx (PS, Parti socialiste), minister van justitie is kunnen worden (en dat zij nog steeds minister is).   Maar het is een publiek geheim dat België geregeerd wordt door de maffia en dat alleen de meest corrupte individuen in België, de politieke top bereiken...

----

Maffia en de Belgische politiek

Laurette werd geboren op 2 oktober 1958 in Ougrée (België). Haar vader Gaston kwam uit het gebied van Limburg. Hij bleef het accent van deze streek houden. (Haar moeder is een Tunesische) 

In oktober 1950 vond hij werk in Ougrée. 

Hij werd een regionaal vakbondslid, toen schepen en tenslotte werd hij burgemeester. 

Laurette heeft vijf broers en zusters. Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Luik en werd later advocaat. Zij huwde met Abbès Guenned. (Alegerijn) 

In 1988 werd zij verkozen in Luik. In 1992 werd zij minister en zij zal minister blijven tot de Parti Socialiste oppositie wordt. 

Patrick, de oudere broer van Laurette, bezit een restaurant "Beau Vivier" in Ougrée waar hij veel geld binnenrijft. Er wordt echter ook gezegd dat hij een maandelijkse overheidstoelage ontvangt voor invaliditeit van een vroeger werkongeval. 

Na een barbecue feestje op 26 april 2003 bij Alain Mathot (zoon van andere Mathot - [ Guy Mathot, één van de top-socialisten in Luik ] en Isabelle Simonis (die moest aftreden), werd Patrick overvallen door twee gewapende en gemaskerde mannen. Hij werd door een schot geraakt en werd in het ziekenhuis van Angleur opgenomen. 

De opbrengsten van het feest, meer dan 12.500 euro, waren voorzien om in de kas van de PS te gaan maar verdwenen spoorloos.  Sommigen zeggen dat het om een maffia-afrekening ging.  Enkele tijd later, werden de twee aanvallers gearresteerd. Het bleken naaste relaties van het slachtoffer te zijn. Zij werden onmiddellijk opgesloten, maar hun advocaat - vreemd genoeg - is Marc Uyttendaele, een deskundige in Constitutioneel recht én de echtgenoot van Laurette Onckelinks. Er is nog meer nieuws in verband met deze vreemde zaak. Patrick werd onlangs gearresteerd voor het dragen van een vuurwapen zonder een vergunning!

De jongere zuster van Laurette Onckelinks verbleef in de gevangenis aan het eind van 1979 of begin 1980 en werd beschuldigd van drugsmokkel.

In 1996 werd door Marokko een internationaal arrestatiebevel uitgereikt voor drughandel en criminele organisaties tegen Abbès Guenned, de toenmalige echtgenoot van Laurette Onckelinks. Maar de man was slim genoeg niet om naar Marokko terug te gaan. Op 31 Juli 1997, werd hij onverwacht geklist en gearresteerd op de luchthaven van Zaventem waarbij hij zijn diplomatieke paspoort (onschendbaarheid) gebruikte. Laurette scheidde heel snel van hem om een schandaal te vermijden. Sommigen zeggen dat dit de snelste scheiding in de geschiedenis was. Één maand na de arrestatie, was de scheiding al officieel. 

Abbès Guenned gebruikte illegaal een diplomatiek paspoort dat hij "als gift" had gehouden, en men kan zich slechts afvragen met welk recht hij erin geslaagd was om dit document te verkrijgen aangezien hij nooit een diplomaat is geweest.

Op 21 Juli 1998, werd Abbès Guenned echter opnieuw gearresteerd op dezelfde grond, deze keer op de luchthaven van Adnan Menderes in Izmir, Turkije. Hij werd korte tijd in hechtenis genomen, werd bevrijd, en werd een paar dagen later opnieuw gearresteerd op verzoek van het Hoge Gerechtshof omdat Marokko om zijn uitlevering had verzocht.  Heel toevallig werd Uyttendaele als Guenned’s advocaat ingehuurd, terwijl het Belgische Ministerie van Justitie tussenbeide kwam en Hassan Denizkurdu ten gunste van Guenned, valse verklaringen liet afleggen.   Om een diplomatieke rel te vermijden, werd Guenned definitief vrijgelaten. Dit stuk van informatie werd gemeld bij Turkse krant Milliyet op 15 Augustus 1998, onder de Turkse titel: "Esi van Belçikali Bakan krize yol açti" wat in het Nederlands betekent, de "Partner van een Belgische minister veroorzaakt een crisis."

Op 20 november 1999, huwde Laurette de constitutionele advocaat Marc Uyttendaele.  De vroegere echtgenoten van het paar, traden als getuigen op! 

Abbès was getuige van Laurette, en wees er op dat ze dichte vrienden waren gebleven. Zo dicht zelfs dat Abbès als adviseur deel uitmaakte van Laurette haar "strategische cel" (het stafpersoneel van haar kabinet in het parlement).  Men moest niettemin zorgvuldig kijken om hem, onder de vele adviseurs van Laurette te vinden. Haar team was één van de grootste eenheden van het overheidspersoneel. De bevoegdheden van Abbès omvatten godsdiensten, multicultureel beleid en het grote stedenbeleid. Hij gaf zijn steun aan het oprichten van de vereniging COIFE (Collectif d'associations Opposées à l'Interdiction du Foulard à l'Ecole - Gezamenlijke Verenigingen tegen het Verbod van hoofddoeken in Scholen). Één van de medewerkers van Abbès was Kissi Benjelloun, voorzitter van de Unie van Moskees. Een slager van beroep. Benjelloun zou zich snel hebben verrijkt bij ‘Real Syndicate’ van moslim huiseigenaars.  In islamitische kringen werd hij ervan beschuldigd de controle van de Moslimvleesmarkt uit te voeren voor zijn persoonlijk profijt. Bovendien zou Benjelloun ernstige problemen hebben gehad met de Franse belastingdienst. 

De voorgaande Minister van Justitie, de wat kleurloze Marc Verwilghen, had acht van de zestien leden van de moslimexecutieven geweigerd, omdat staatsveiligheid hen verdacht van fundamentalisme...  De echtgenoot van Laurette Onckelinks werd door hen ingehuurd om hun zaak te verdedigen. Spoedig nadat Verwilghen vervangen werd, verkoos Laurette deze acht mensen. Door de wet van 18 juli 2003, werden net diegenen uitgekozen die ervan verdacht werden het dichtst aan te leunen of lid te zijn bij de "Moslimbroeders" van de extremistische Turkse beweging "Milli Gorûs".  Onder hen was ook Mohamed Boulif, die toen de nieuwe voorzitter van de uitvoerende macht ter vervanging van Nordin Maloujahmoun was en als gematigder bekent stond. Boulif slaagde er snel in om een "toelage" te verkrijgen die totaal ongerechtvaardigd was. Een overeenkomst met de overheid van maart 1998 bepaalde dat éénderde van de Moslim Algemene Vergadering (die uit 68 leden wordt samengesteld en door algemene stemming van Belgische moslims worden verkozen) na 5 jaar worden vernieuwd. Maar Laurette hield niet van de toen bestaande executieve, onder andere omdat de Parti Socialiste er geen controle over had.  Door het gebrek aan taalkundige pariteit (het werd meestal samengesteld uit Franssprekende personen!) en het ontbreken van man-vrouw pariteit, moest de executieve volledig worden vernieuwd. 

Sommige moslim godsdienstige leiders kwamen met de Parti Socialiste overéén om voor hen te stemmen als zij deel konden uitmaken van de executieve.  Dit is tenminste wat Moslim-pjm zei [ PJM = Jonge Moslimpartij). 

Zonder zelfs de moslim executieve hierin te raadplegen, stuurde Laurette hen een brief op 8 april 2004 om hen te informeren over haar bedoeling om nieuwe algemene verkiezingen te houden.  Een ontwerp koninklijk besluit volgens deze lijnen werd goedgekeurd op 25 Juni 2004, maar na een zeer negatief advies dat door de Raad van Staat werd gegeven, moest ze het laten vallen.  Een wetsontwerp werd toen voorgelegd op dringende basis, d.w.z., er waren amper vier dagen tussen de voorlegging van het wetsontwerp en het doorgeven ter goedkeuring in beide Kamers. Dit vond plaats op zaterdag 17 juli 2004, terwijl normaal de Kamers nooit op zaterdag zitten. Sommige volksvertegenwoordigers, zoals Christelijke Senator Clotilde Nyssens vroegen, "hoe een bestaand representatief orgaan ooit van buitenaf kan worden uitgedaagd, om het te laten vervangen door een nieuw orgaan waarbij werd geoordeeld over de manier waarop het functioneert, terwijl andere regels gevolgd werden dan de tot stand gebrachte oorspronkelijke en juridische regels ?"  Laurette antwoordde dat zij voor 'de beste belangen van de moslimgemeenschap werkte'. Er werd verschillende keren beroep aangetekend voor het Arbitragehof door moslims om de wet te herroepen. Op 23 sept., ondertekende Laurette een ministerieel besluit waarbij de nieuwe leden van het comité werden benoemd: vroegere magistraten Lucien François en Raymond Decoux, en Ayse Oz en Hassan Bousetta, Jacques Piéron (die een deskundige op verkiezingsprocedures was), en moslims van wie de godsdienstige representativiteit onbetwistbaar werd gevonden. Moslimorganisaties dienden toen onmiddellijk verscheidene klachten in tegen deze zuiver politieke benoemingen bij de Raad van State. 

Vele moslims protesteerden tegen deze strategie [ zie Voetnoot 1 ] die door de Parti Socialiste, en in het bijzonder door Laurette Onckelinks werd ontwikkeld, die erop neerkwam "een strategie te volgen om een ideologische controle in stand te houden - om meer stemmen eigenlijk te bereiken - over een gemeenschap waar eigen zeggenschap wordt verhinderd." Het schijnt dat de Parti Socialiste de immigrantengemeenschap, vooral de moslims wil gebruiken, om extra stemmen te bereiken. Het schandaal van Isabelle Simonis [ zie Voetnoot 2 ], de erfgename in een gebied van Laurette dat zij ten gunste van Brussel liet varen, toonde dat duidelijk aan. [ Beeld van Philippe Moureaux, met de legende: "Philippe Moureaux, Burgemeester van het district van Molenbeek, is van plan immigranten en vooral islam als basis voor zijn kiesdoeleinden te gebruiken." ]. Nochtans was er geen waarborg dat de strategie om de islam te gebruiken om stemmen te halen, - zoals door het duo Onkelinckx-Moureaux werd gevolgd -, als intelligent en dus efficiënt mocht worden beschouwd. Want het gevoel van ontevredenheid groeide bij vele moslims. 

De zogenaamde bekwaamheidsmaatregelen van Laurette, tot haar commerciële glimlach, waren één bedrieglijk masker. Bij alle ministeries waar zij werkte, bleef enkel occasioneel een goede herinnering aan haar achter.  Het was meer gebabbel en show dan echte actie. Geen pragmatisme (of gevoel voor realiteit) maar eerder doctrinaire en dictatoriale tribunes.

Na Minister van Onderwijs voor de Franse Gemeenschap te zijn geweest, werd Laurette minister van Justitie.

Een korte schets:

De gevangenissen bleven overladen. Er waren reeds meer dan 9.000 gevangenen in 2003.  

Tijdens de Dutroux affaire waren er allerlei vreemde incidenten. Een opengelaten politiebestelwagen, een celsleutel die in een pot werd gevonden, erotische brieven die werden gevonden van Dutroux aan een minderjarig meisje). 

In verband met de overvolle gevangenissen, werden twee gevangenissen gesloten (in Hasselt en Tongeren) omdat zij 'te oud waren'. Anderzijds betaalde de Staat meer dan 500.000 euro in 2 jaar om mensen onrechtvaardig in hechtenis te houden. “Personen die geen inbreuk hebben begaan vinden zich in de gevangenis. Het gebeurt regelmatig." ("La Dernière Heure", 29 oktober 2004). 

Het beheer van Laurette toonde deficiëntie. Ondanks een beduidend stijgende begroting voor het Ministerie van Justitie (dat wat is wat zij zelf zei!), kregen de crediteuren hun geld niet op tijd en was het departement dat met het betalen van de rekeningen van het Ministerie van Justitie werd belast, vrijwel failliet gegaan. Aan het chronische gebrek aan magistraten werd niets gedaan. Integendeel, de situatie verergerde.  En 650 magistraten tekenden vervolging aan tegen Laurette voor wanbetaling van gelden die hen rechtmatig toekomen. ("La Dernière Heure", 27 augustus)

Het is waar dat de prioriteit van Laurette Onckelinks in het bestrijden van extreem rechts lag. Niet door de bestaande problemen aan te pakken, maar door het breken van de thermometer.  Zij gaf opdracht tot het volgen van procedures tegen rechts en verbood alles wat eventueel kan lijken op racisme of islamfobie.

Het wekelijkse satirische blad Père Ubu herinnerde eraan dat Laurette van de"Kaviaar-socialisten" [ zie Voetnoot 3 ] zowat 30.000 euro per maand verdiende.  Zij reageerde hierop en gaf haar echtgenoot en advocaat opdracht om Père Ubu voor de rechter te slepen. Zij verloor deze zaak jammerlijk. (zie website Truder)

----

Voetnoot 1: EMIM, Herdenking voor de Marokkaanse Immigratie, werd verondersteld om 40 jaar Marokkaanse immigratie naar België te vieren en op het terugwinnen van hun stemmen voor de regionale verkiezingen van Juni 2004. De raad die uit 12 leden werd samengesteld, werd voorgezeten door zelfde Hassan Bousetta, en werd samengesteld uit 6 leden van de PS, één Groene en 5 socialistische sympathisanten.

Voetnoot 2: Een intern memorandum werd per vergissing door een medewerker van Isabelle Simonis gestuurd aan Le Soir en liet blijken dat de strijd tegen de rechtervleugel en racisme o.a. werd gemotiveerd door de wens om “allochtone kiezers bij de PS aan te trekken.” Men zou dan openbaar geld voor dat sectarisch doel besteden. Isabelle Simonis gaf sommige blunderende antwoorden op vragen over dit incident dat haar snel dwong om als voorzitter van het Franse Sprekende Communautaire Parlement af te treden. 

Voetnoot 3: "Kaviaar-socialisten" is een term die wordt gebruikt om naar dit rijke en aristocratische links te verwijzen dat in wezen niet socialistisch is. 

 

Bron: LE BASTION. Maandelijks blad voor de Belgische en Europese weerstand - Nummer 84 - Pagina 12 van November 2004: 'LAURETTE ONKELINKS – minister van justitie' 

http://soswatch.skynetblogs.be/archive/2006/08/27/maffia-...

Commentaren

proficiat voor de belgische politiek,en dat in tijden dat mensen(echte belgen)moeten vechten om te overleven,hun zaak staande te houden of simpelweg een leven op te bouwen in hun eigen vaderland ongeacht waal of vlaming.
bij het leger leerde ik respect te hebben en me te geven voor mijn vaderland,nu ben ik beschaamd voor wat dit betekend....neen ik stem niet vlaams belang

Gepost door: BULCKE GINO | 01-02-13

Reageren op dit commentaar

vous avez trouvé ça tout seul …. ça fait des années que c'est comme ça , ça fait des années que c'est scandale sur scandale avec le PS , et ça durera encore des années si vous n'apprenez pas voter correctement .

très belle journée ;-)

Gepost door: eddy | 02-06-14

Waar zitten de eerlijke politiekers dan dat die dat allemaal goedvinden het is zoals ik altijd heb gezegd de grootste maffia zit aan de top en wij sukkelaars kunnen onze plan trekken en luisteren wat die bende zegt daarom de mensen mogen dit niet blijven pikken en de hele circus daar eens vernieuwen en niet zoals het altijd geweest is het blijft in de familie die vriendjes politiek Mvg greet

Gepost door: Das margareta | 22-09-13

Reageren op dit commentaar

Deze info is al reeds lange tijd openbaar toch wordt dit aanvaard.corruptie......daarvoor moet je in Belgie zijn

Gepost door: annick quartier | 21-10-13

Reageren op dit commentaar

Ja inderdaad en maar denken dat wij dit toch allemaal zouden vergeten in verloop van tijd, wel ik vergeet dit nooit en zal LO steeds aan de maffia blijven linken en die dit niet doen behoren waarschijnlijk ook tot deze meute.
Het is inderdaad schandalig dat deze "dame" nog steeds een ministertitel mag verdedigen en nog steeds dik van ons belastinggeld profiteert terwijl ze allang geschorst en juridisch vervolgt moest zijn. Schandalig en weerzinwekkend, foei België en dit zijn mijn laatste woorden hierover, mijn conclusies zijn al lang getrokken.

Gepost door: Willy Bollinne | 21-10-13

Reageren op dit commentaar

moest VERVOLGD zijn met D

Gepost door: Tom Desmet | 17-10-14

Onmogelijk om dit op te lossen.Slechts een antwoord confederalisme (statenbond),laat de Walen maar zelf hun problemen oplossen!! Nu genieten ze van Vlaams geld,na mei 2014,moet dit gedaan zijn.

Gepost door: marc | 22-10-13

Reageren op dit commentaar

Als de Walen geld nodig hebben zouden ze dat moeten LENEN van Vlaanderen zonder intresten. Dan heeft Vlaanderen een reserve tegen dat het slecht gaat in Vlaanderen, dan kunnen zij hun gelden terug eisen van de Walen.

Gepost door: Vemke | 30-05-14

Is hier nog commentaar nodig ? Mijn echtgenoot heeft over Onkelinx gehad en wist,dat die in dubieuse zaken betrokken was ( je moet wel in politiek geinteressert zijn),maar dat het zo etg is...En dit soort zit in de politiek. Ik zou zeggen : ondraagbar voor den burger;of beter gezegt "slechte reclame"voor ieder politicien,of niet ? Met zo een reputatie moet je maar een job krijgen en dan nog bij de overheid ! Hoe zit het met "bewijs van goed & zedelig gedrag"...Is maar voor den burger dan,of ?

Gepost door: Falk,M. | 23-10-13

Reageren op dit commentaar

Tja,die dubieuze zaken???? Door Mvr. ONKELINX,ZIT DE Poezenboot met de ellende! Zij heeft het FAVV groen licht gegeven,om de Griekse gedumpte hondjes te laten AFMAKEN! Misschien krijgt ZIJ zwart geld van die roodgekleurd????

Gepost door: Bral | 27-05-14

Reageren op dit commentaar

Tja,die dubieuze zaken???? Door Mvr. ONKELINX,ZIT DE Poezenboot met de ellende! Zij heeft het FAVV groen licht gegeven,om de Griekse gedumpte hondjes te laten AFMAKEN! Misschien krijgt ZIJ zwart geld van die broodfkkers######

Gepost door: Bral | 27-05-14

Reageren op dit commentaar

om dan nog maar te zwijgen over dit: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/homeopathie-op-valreep-erkend-wanneer-volgt-de-erkenning-voor-lourdes-water/article-opinion-142907.html

de erkenning van homeopathie
te gek om los te lopen dat mens!

Gepost door: mwa | 27-05-14

Reageren op dit commentaar

Is hier ook iemand die zonder schrijffouten kan typen? Ik hoor het graag!

Gepost door: Gertjan | 28-05-14

Reageren op dit commentaar

Ben je anders te dom om te begrijpen wat men schrijft, of heb je ook iets te verbergen, in navolging van het linkse gepeupel. Er zijn schandalen genoeg bij die Walen en hun PS. Daaraan kan je zien hoe hoog het IQ van de marginale Walen is. En die Vlaamse maffia die aan de top staat, blijven maar geld in Wallonië pompen, om hun eigen maffia streken te helpen verdoezelen. Kijk naar de Open-VLD en de Sossen, wat hebben die al niet gedaan in het verleden en steeds toegedekt met de mantel der verdorvenheid... België het land die meer maffia heeft dan Italië.

Gepost door: Marinier | 29-05-14

@gertjan , OK , die schrijffouten zijn erg, maar dit is hier niet de kern van de zaak denk ik. Mevr.(?) Onkelinx staat reeds jaren in een slecht daglicht en haar man (?, gescheiden? Niet gescheiden? ) eveneens. En toch blijft die aan de top. Arm België en vooral arm Vlaanderen.

Gepost door: Lu | 30-05-14

@gertjan , OK , die schrijffouten zijn erg, maar dit is hier niet de kern van de zaak denk ik. Mevr.(?) Onkelinx staat reeds jaren in een slecht daglicht en haar man (?, gescheiden? Niet gescheiden? ) eveneens. En toch blijft die aan de top. Arm België en vooral arm Vlaanderen.

Gepost door: Lu | 30-05-14

schrijffouten kan je niet typen het zijn taalfouten of typfouten

Gepost door: hendrik | 16-10-14

-Het is een schande wat hier in België onder "gerechtigheid" wordt gerangschikt. Er moet DRINGEND grote kuis komen onder de rechters zelf. Maffia heeft zijn medewerkers in die kringen, en binnen het gerecht worden tekens naar de rechters gedaan, en dan worden die leden in gelijk gesteld. Het Cosa Nostra dansje!!! Zij lopen over en weer in CN-vorm en dan terug naar het uitgangspunt, wat een 8 vormt.
-Dutroux loopt op vrije voeten wanneer hij maar wilt. Ik heb hem op 31/01/2013 PM in de Stationstraat van Lanaken zien rondlopen met een oude beige regenmantel aan, en dan met zijn lange baard erbij, het leek wel een clochard.
-Er is in het verleden ook nog de zaak van de "3 Guy's" geweest!
-En Willy Claes is op Europees vlak al buitengezet voor zijn gesjoemel.

Maar één ding moet wel gezegd over de socialisten: als een mens in nood zit dan helpen zij hem, wat niet van andere partijen kan gezegd worden. Maar de socialisten zouden echt eens grote kuis mogen houden in hun rangen...

Gepost door: Vemke | 30-05-14

Reageren op dit commentaar

Nogal een geluk voor Onkelinkx dat de mens internet gebruikt om zijn gal te spuwen en ze daarvoor niet meer op straat komen .

Gepost door: Andy | 12-06-14

Reageren op dit commentaar

Wat ik nu allemaal las is dikke zever zo is het hier al jaren ,de gansters worden beschermd en de goeie moeten er voor opdraaien en veel voor betalen, en ja het is de schuld van ons allemaal, wij belgen doen er geen reed aan enkel knikken van boven naar beneden dat is wat wij doen en zal spijtig genoeg zo blijven, bv al die vakbonden zijn overbodig en kosten miljoenen aan de staat en ze doen anders dan met hun plastieken vuilzakken de mensen te kloten die wel willen werken en de bazen hun zakken leeg te maken tot ze vertrekken naar een laag loonland, maar dat kan hun niks maken hun zakken zitten toch al goe vol. sorry da is een rechtstaat zoals belgiestan MVG

Gepost door: bissenbergen | 15-10-14

Reageren op dit commentaar

en dat durft de NVA zwart maken hoe is het mogelijk. Zo een moet achter de tralies.

Gepost door: Nestor | 15-10-14

Reageren op dit commentaar

Het is inderdaad zware toebak .
Verschieten doe ik niet het mag allemaal gebeuren en ik denk niet dat onze heren politici niet van die wantoestanden op de hoogte zijn want ik kan er ook geen enen opnoemen die zijn machtspositie gebruikt of misbruikt in om zijn zakken te vullen .Het gepeupel "wij dus" worden in het gareel gehouden door nieuwe wetten en regelementen ons privé leven en onze inkomens worden gecontroleerd. Zoals bij de romeinen worden wij zoet gehouden door spijs en spelen terwijl ze boven ons hoofd met de glimlach hun zakken vullen .Zonder nog te spreken van wat er bij onze Europarlementsleden gebeurt.

Gepost door: peter | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

En wie denkt dat de vlaamse politici beter zijn ?
Waarom is de NVA zo stil denk je? Eindelijk zitten ze aan de vetpot ....

Gepost door: Alain | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Soms kan je een voltooid deelwoord maar beter met 'dt' laten eindigen, dan ben je tenminste zeker dat het juiste lettertje ook mee mag spelen (bekent /bekend)! Dit is maar een voorbeeld! Echte pro's schrijven zonder fouten.

Gepost door: Jan Plaisier | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

jan plaisier,
is dit de jan van het oude GKB,Dexia en Belfius? Indien jij dit bent, wel proficiat met je spitsvondigheid. Steeds "to the point" geweest hé Jan. Verder de beste groeten van een ex-collega. Fred.
...En indien er schrijffouten te bespeuren vallen, sorry. een beetje Peli-Fix en wegvagen hé copain.

Gepost door: fred | 17-10-14

Is het omdat zij in het parlement haar mond heeft durven opentrekken dat jullie dit hier in de krant schrijven en negatief zijn tegenover haar en de Ps .Nva krantje zeker ???

Gepost door: Pemmerl | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Pemmerl,

Dit artikel bestaat al van voor de verkiezingen dus uw commentaar doet eigenlijk niet terzake.
Het is gewoon erg dat zij nu constant commentaar geeft op vanalles en nog wat terwijl ze best in eigen boezem kijkt. Ook al heeft ze maar een kleintje...

Gepost door: kristof | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Dit is toch geen nieuws meer , dat zijn dan die zogenaamde partijen voor het volk en de arbeiders , alles wat rood is , daar hangt steeds een reukje aan , cools is ook vermoord door zijn eigen partij , in Vlaanderen is het al geen barst beter , de schandalen hebben hier ook dikke boeken , zie maar als een klein voorbeeld het augusta schandaal . Socialisten zijn een verderf der mensheid en zijn enkel uit op eigen winst zowel voor de partij als voor eigen zak , en hebben ze teveel geld over , dan steken ze het wel in brand , nietwaar mr. Vandenbroucke

Gepost door: goeman Chris | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

We weten toch al lang dat het in de socialistische partij stinkt als gevolg van de schandalen die mekaar opvolgen. De Vlaamse socialisten zijn blijkbaar hun lesje geleerd met onze vriend uit Hasselt op kom. Maar nu is het in Wallonië nog steeds doorlopend dat er schandalen aan minstens één per maand uitkomt en zeer snel terug verdoezeld word door .....ja natuurlijk de socialistische partij.
Wie durft er dan nog spreken over de maffia in België. Natuurlijk als je het luid genoeg schreeuwt dat de anderen het zijn dan hoort men niet goed meer de feiten in eigen PS rangen!

Gepost door: Chris DP | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Kan je elk minister, volksvertegenwoordiger... uitpluizen! Ik vind dat je niet braaf moet zijn om iets te betekenen. Enkel het systeem is verroest en verouderd en kan je ook opmerken bij de buurlanden. Het systeem laat toe om corrupt te zijn door de overdosis aan wetten en regels. Grote kuis moet er gebeuren zoals in Ijsland waar een revolutie plaatsvond bij de overheid. Iets wat 50j geleden werkte, kan goed zijn dat dat vandaag niet meer werkt. Hier zal de crisis nog zwaar toeslaan en besef dat de EURO uiteindelijk geen waarde heeft!

Gepost door: Olivier | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

we weten al lang dat onze regering een corupte regering is alsook ons gerecht het geloof is er om de mensen dom te houden en de rijken om ze arm te houden

Gepost door: devos | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Mooi verhaal ,dat laatste , maar zo is het wel.
Ik denk dat het al lang te laat is om er nog iets aan te doen. En eigenlijk verdiend België dat wel . Het is tenslotte een democratisch land , en de maffiosi die ons regeren daar hebben de mensen op gestemd. De wortels zitten te diep , zelf in de pers die lang niet meer neutraal is. Mensen die daar tegen in gaan worden vlug gelyncht. Niemand wil klokkenluiders want dat is negatief en wij willen alleen positief nieuws horen. De mensen zijn te dom om dat te snappen en geloven de media die nog erger is dan de politici. Iemand zoals J.L. Dehaene die 3 miljoen euro van inbef kreeg waar hij bijna geen belasting op moet betalen noemt men een volksheld. Mensen hebben massaal gestemd voor Steve Stevaert en dachten dat het enigste probleem in België het gebrek aan flitspalen was. Steve kan in het dagelijkse leven nog niet eens naar de hoeren gaan zonder zich te laten chanteren maar zijn moraal was super populair in België. Half België is privé eigendom van Vandelanotte , en we kunnen zo uren door gaan .Politici die zo veel verdienen en zo makkelijk hun wegen vinden in zo vele privé belangen zijn er niet op uit om problemen op te lossen , want dat is tegen hun eigen markt in. Graaien waar je graaien kunt is het hoofdmotto en met de media aan je zijde heb je vrij spel tot het einde der dagen.Laat de burger dan maar wat langer werken en we kunnen weer even door. Geloof me , dit gaat niet helpen. Toch denken vele mensen dat .

Gepost door: i3uzze | 16-10-14

Beste Belgen, in plaats van jullie te laten opstoken door politici en elkaar overal de schuld van geven (Walen-Vlamingen; autochtonen-allochtonen; links-rechts; enz..) zouden jullie de hele politieke en gerechtelijke klasse op straat moeten gooien, of eerder in de gevangenis. Hebben jullie nog niet door dat alle politici het "verdeel en heers"-principe er op na houden terwijl zij achter de schermen onder elkaar hun duistere zaakjes regelen. In de Middeleeuwen betaalden de lijfeigenen 1/10 van hun opbrengst aan de kasteelheer, de nobelen en de kerk waren vrijgesteld. Nu betalen jullie - of eerder: staan jullie vrijwillig af - 2/3 van jullie inkomsten!! TWEE DERDEN... Dat zijn de belastingen op jullie inkomsten, plus de BTW, plus accijnzen, plus onroerend goed-belasting, plus weet ik nog veel wat. Terwijl jullie uitgeperst worden,of het nu door een linkse of rechtse regering is, worden banken en multinationals vrijgesteld van belastingen (Coca-Cola, IBM, Apple, 3M,... = NUL € belastingen), worden andere voor een deel vrijgesteld (Europees Parlement) en zijn er die voor miljoenen frauderen en er mee weg komen bij het gerecht (oa. Fam. Declercq van Beaulieu). En nog steeds wijzen jullie naar elkaar en komen jullie niet op straat om de echte schuldigen aan te pakken. Ondertussen ben ik geëmigreerd, ik betaal nog 10% belastingen en weiger mee te betalen aan jullie falende pensioensysteem en het debacle van de energievoorziening, onder andere. Voor meer info kijk eens naar deze video: http://vimeo.com/48834336 van Matt Damon, of verbreed uw kijk op de wereld en lees een boek van wijlen prof. Howard Zinn. Succes! :)

Gepost door: Yann | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Beste Yann,
Interessante commentaar. Ik ben wel niet met alles eens wat je schrijft maar de rode lijn zoals in de video door M. Damon en H. Zinn's beschreven, daar kan ik mij zeker in vinden en er moet inderdaad iets aan gebeuren, alleen is het niets zo gemakkelijk. Met 'disobedience' stel je inderdaad een duidelijk signaal maar wat moet er in de plaats komen?

Gepost door: Aris | 21-10-14

ok

Gepost door: GEERT | 16-10-14

Reageren op dit commentaar

Leer nederlands a.u.b. !

Gepost door: fuck you | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

een echte schande dat een vrouw met een dergelijke cv zomaar minister kan zijn! Waar zou ze terecht komen mocht ze niet in de politiek zitten, nu ja voor haar is de buit al binnen. Ze heeft nu enkel nog als doel een ander het leven zuur te maken!

Gepost door: Leire Viviane | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

een echte schande dat een vrouw met een dergelijke cv zomaar minister kan zijn! Waar zou ze terecht komen mocht ze niet in de politiek zitten, nu ja voor haar is de buit al binnen. Ze heeft nu enkel nog als doel een ander het leven zuur te maken!

Gepost door: Leire Viviane | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

een echte schande dat een vrouw met een dergelijke cv zomaar minister kan zijn! Waar zou ze terecht komen mocht ze niet in de politiek zitten, nu ja voor haar is de buit al binnen. Ze heeft nu enkel nog als doel een ander het leven zuur te maken!

Gepost door: Leire Viviane | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

NMevrouw Onkelinx, kijk eerst eens in eigen bestaan en als je eerlijk wil zijn kun je niet anders dan aftreden. Een C.V.als die van jouw is een schande voor het land.

Gepost door: Ghislain De Wilde | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

Simpel....
Schakel Onkelinx uit...

Gepost door: Jerre | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

Hoe is het mogelijk dat zo iemand ons land heeft vertegenwoordigt,een echte schande,het is een echt viswijf,gelijk ze reageert,ze kan net als Di Rupo de nederlaag niet op een eerlijke manier verwerken alleen schelden.Wie heeft uiteindelijk zoveel jaren geregeerd zonder de noodzakelijke besparingen toe te passen.De PS en de SPA,alleen maar om hun zakken te vullen en leden te werven.Hoe durf je zo te reageren terwijl je eigen cv een echte schande is.Maar ja,de duvelszak is nooit gevuld!!!!

Gepost door: chris | 17-10-14

Reageren op dit commentaar

Ik heb met Justitie te maken gehad, in een rechtszaak waarbij Overheid betrokken was op het hoogste niveau. Dan leer je pas wat georganiseerde misdaad is.

Gepost door: kristof callewaert | 18-10-14

Reageren op dit commentaar

Met Justitie te maken bedoel ik een rechtszaak ingespannen tegen. Wegstoppen van papieren, uitstellen van het kortgeding tot bouwconstructie er staat, verwijzen naar andere Rechtbank, confidentiele info opvragen bij Notaris, zwart op wit gelogen verklaringen in de pers door de Burgervader, bedreigingen door kabinetsmedewerkers, pogingen tot manipulatie van mijn advocaten, ... ik kan me heeeeeeeeeel goed inbeelden dat de verhalen van Paul Hauspie van in de Warande geheel waarheidsgetrouw zijn.

Gepost door: kristof callewaert | 18-10-14

Hoe meer lawaai Laurette mitrailette maakt, hoe meer de vlaming de NVA involgt.

Gepost door: jean-Luc Bertel | 18-10-14

Reageren op dit commentaar

de hardste roepers hebben het meest te verbergen

Gepost door: pol haepers | 19-10-14

Reageren op dit commentaar

Ik ben ongelooflijk geschrokken van zoveel negatieve reacties !Maar toch enige nuchterheid!
Een land moet bestuurd worden..zoals een bedrijf...maar natuurlijk,in een bedrijf moet er winst gemaakt worden..en een land kan oeverloos lenen zonder de directe afrekening te krijgen..;en ook ,zo een grote kassa...daar kan men in graaien...maar toch.efkens eerlijk blijven.. de meeste politici doen een zware job...en zijn eerlijk...!Dat geloof ik zeker!En
wat zijn de alternatieven? een dictatuur?Met een chef?niets is perfect in deze wereld...maar
gooi niet het kind met het badwater weg!!

Gepost door: magda van rossen | 19-10-14

Reageren op dit commentaar

Ja wat wil je de roden en de groenen zijn nu immers heel vreemdelingen minnend.
Laurette heel roots liggen ook in die kringen, en ze leeft bovenal dien nog samen met zo een individu.
laat ze maar binnen komen de roden en de groenen willen niets liever, en wij vlamingen maar betalen, en als we niet meer kunnen werken een pensioentje om van te verhongeren.
En onze lieve politiekers die hun kop in het zand steken zoals de struisvogels!!!!!
Ter attentie een groene is een rode die nog niet rijp is dus de pot nat

Gepost door: jeanine vermeersch | 20-10-14

Reageren op dit commentaar

Ik ben onder indruk van U reactie! Mag ik U vragen hoe U een Vlaming definieert. Moet hij / zij zuiver Vlaams bloed hebben? En zo ja tot welke generatie gaat U terug? Tot voor dat België bestond? Of nog vroeger de Habsburgers of de Franken? Of moet U gewoon Nederlands spreken en in Vlaanderen wonen? Mag er enkel solidariteit onder Vlamingen zijn of mag die solidariteit verder gaan? En verwar Groen niet met Rood, het is niet omdat er raakpunten zijn dat ze hetzelfde zijn. Opnieuw oppervlakkigheid troef!

Gepost door: Aris | 21-10-14

Wat een zootje haatzaaiers, racisten en debielen in deze commentaren. Gelukkig is dit rapalje slechts een fractie van de Belgische bevolking en zijn er ook nog ernstige mensen. Arm Vlaanderen.

Gepost door: Bert | 20-10-14

Reageren op dit commentaar

Inderdaad arm Vlaanderen. Kortzichtigheid troef, constructivisme afwezig, cognitieve dissonantie alom, we gaan nog zware tijden tegemoet met onze NVA volgelingen.

Gepost door: Aris | 21-10-14

Volledig met U eens, door de NVA moet het ergste nog komen, jullie zullen wel zien!!! En dan stel ik mij de vraag wat zoveel Vlamingen aangezet heeft om voor zo een beest van een De Wever te stemmen. Hou vanaf nu uw geldbeugel zeker goed op slot.Ik werk sinds 1979 in Brussel met nederlandstaligen, franstaligen en nog anderstaligen,das al een hele poos en tot op heden nog nooit met iemand een "woordje" gehad, dus WTF.

Gepost door: Luc Cornand | 21-10-14

Reageren op dit commentaar

allemaal goed en wel, mooi zo... Maar zeg eens iets over Laurette, waarover het hier uiteindelijk gaar !

Gepost door: arthur.dankaerts | 22-10-14

beste facebookers, dit is typisch een tekst met halve waarheden en hele leugens, of het nu om onkelinckx gaat (écht niet mijn keuze voor alle duidelijkheid) of iemand anders is niet relevant. Maar het zou fijn zijn om geverifieerde feiten op een rijtje te zetten. Ik vind het vreemd dat de betere kranten deze blog niet oppakken en aan ernstige onderzoeksjournalistiek doen, zodat hier een parlementaire vraag kan volgen, en er écht is gebeurt, tenzij de heel blog een bakje verzinsels en roddels zijn.

Gepost door: robert v | 30-10-14

Reageren op dit commentaar

Maffia in Belgie is zeker zo erg als in Italie Columbia,Rusland en zo veel meerdere landen
Als mensen bij de vrede rechter komen(gratis om tot een verzoening te komen )Doen die zwartzakken
er alles aan om ze toch corectioneel te vervolgen en voorts aan de mensen hun spaarcenten te zitten.dit is een ervaring die ik persoonlijk meegemaakt heb maar het is hun voor ene keer niet gelukt hoor Ik zal ze daar voor eeuwig in mijn hart sluiten.

Gepost door: dirk teerlinck | 04-12-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.