15-03-12

CD&V wil onze kinderen in heel Europa beter beschermen...

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) pleitte voor 'Nieuwe Europese regels voor een strenge aanpak van kindermisbruik en online kinderporno'.  Maar de manier waarop de voormalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), de kinderpornozaak Zandvoort probeerde dicht te dekken en Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Brugge en Hasselt liet behandelen, laat ons de ware aard van de christen-democratische partij inzake de aanpak van kindermisbruik zien.

Prinses J. de Croÿ bracht de kinderpornozaak Zandvoort een goed jaar geleden ter sprake in de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement. De kwestie werd doorverzonden naar de Europese Commissie waarin de christen-democratische groep veruit het sterkst vertegenwoordigd is.  Maar er werd niets meer van de zaak vernomen.

--------------------------------------------------------

 

zandvoort_warmerdam_NL_4.gif

26 oktober 2011

"Met deze nieuwe richtlijn kunnen we onze kinderen in heel Europa beter beschermen tegen allerlei vormen van seksueel misbruik - ook op het internet." Dit zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) naar aanleiding van de nieuwe Europese wetgeving die voor een strenge aanpak van kindermisbruik en de verspreiding van online kinderporno zorgt.

Niet alleen het bezit van kinderporno, maar ook het bezoeken van websites is voortaan strafbaar. Het Europees Parlement haalt hierbij een belangrijke slag thuis: het is niet voldoende dat lidstaten de toegang tot websites met kinderporno blokkeren; het materiaal moet ook bij de bron worden verwijderd. Ivo Belet: "Blokkeren van kinderporno op zich volstaat niet. Lidstaten moeten alle middelen inzetten om de bron ervan te achterhalen en te vermijden dat de foto's of video's via omwegen op het internet blijven circuleren.We moeten er wel over waken dat er volledige transparantie is over het blokkeren van websites. De technologie hiervoor is niet feilloos en mag niet gebruikt worden om meer websites te blokkeren dan nodig. Dit brengt de vrijheid van informatie immers in gedrang."

Ook online grooming (kinderen via het net contacteren met het oog op seksueel misbruik) en kindersekstoerisme worden strafbaar in alle lidstaten, zowel op EU-grondgebied als in het buitenland.

Ivo Belet wijst er tot slot op dat het Europees Parlement ook heeft bekomen dat er een hogere strafmaat komt voor kindermisbruik: afhankelijk van de overtreding kunnen gevangenisstraffen tussen één en tien jaar worden opgelegd en lidstaten kunnen als ze dat willen, nog hogere straffen opleggen.

Het Europees Parlement stemt morgen donderdag over de nieuwe richtlijn die de bestaande EU-regelgeving uit 2004 vervangt.

(http://nieuwsbrief.cdenv.be/actua/nieuws/nieuwe-europese-regels-voor-strenge-aanpak-kindermisbruik-en-online-kinderporno)

--------

Afbeelding: Uittreksel uit het dossier Zandvoort waaruit blijkt dat de Belgische en Nederlandse justitie al jarenlang op de hoogte waren van het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben.

Commentaren

OMZENDBRIEF

Deining rond optreden van Turnhoutse parketwoordvoerster in liedje op het internet tegen beklaagde Marcel Vervloesem

Verschillende mensen en verenigingen hebben zwaar geprotesteerd bij de bevoegde diensten van justitie tegen de waarop waarop een parketmedewerkster van Turnhout is opgetreden in een liedje dat op facebook en op het internet wordt verspreid. Het omstreden lied werd gemaakt en geplaatst door de jonge crimineel die een aantal weken geleden het nieuws haalde met een klacht wegens aanranding tegen de oude zieke kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem. In het liedje komt volgens de jonge crimineel gepleegde verkrachting voor. Om het liedje te staven is er een gesprek van de parketwoordvoerster in verwerkt. De jonge man geeft er ook een relaas in van de verkrachting en ontvoering met een wit busje van een meisje. Het lied en de plaatsing op het internet lokt scherpe kritiek ten aanzien van het parket van Turnhout. De vraag die nu wordt gesteld is of de parketwoordvoerster haar medewerking of goedkeuring verleende om zich te laten gebruiken of te laten misbruiken liever in dat bewust lied en de gebruikte werkwijze. Insiders stellen dat op deze wijze het vermoeden van onschuld frof met de voeten wordt getreden, te meer omdat de inhoud en het voorkomen van de parketwoordvoerster de schijn geeft als zou de beklaagde terwijl onderzoeksrechter Helsen haar onderzoek nog niet heeft afgesloten en de raadkamer van Turnhout dit onderzoekt volgt, schuldig zou zijn. Het gebeuren versterkt het vermoeden dat het hier om een afrekening gaat. Vervloesem wenst niet te reageren. Zijn advocaat legde de gegevens van de site waarop het lied aangetroffen werd, reeds neer in het onderzoeksdossier van de magistraat Helsen. Naar verluid wacht Marcel Vervloesem nog even af. Het valt niet uit te sluiten dat hij nu op zijn beurt juridische stappen zal ondernemen, het liedje werd inmiddels opnieuw op het internet geplaatst.

Voor informatie:
Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 101
1060 St. Gillis
Tel: 02/537.49.97 (Jan Boeykens)

Gepost door: Morkhoven | 17-03-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.