21-04-11

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev blijft opgesloten

Arbi Zarmaev is nog steeds opgesloten in een betonnen kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de ‘Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid’ (AIBV) van de gevangenis van Brugge.

Sinds het eerst sinds 14 dagen mag zijn zuster hem komen bezoeken. Gisteren kon ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) hem bezoeken.

Arbi’s broer Ayndi, heeft nog altijd geen bezoekrecht. Dat komt omdat de gevangenisdirectie hem gedurende 10 dagen een bijkomend bezoekverbod heeft opgelegd.
Dat bezoekverbod kwam er nadat de gevangenispsychiater tegenover Arbi’s broer en zuster verklaarde dat ‘alles goed ging met Arbi’ terwijl Arbi’s vrouw, die dezelfde dag even door het raampje van de kooi mocht kijken, haar man bijna bewusteloos op de grond zag liggen.
Ayndi zei de psychiater toen dat hij ‘gelogen’ had omtrent de toestand van Arbi waarop de psychiater Ayndi zou hebben laten verstaan dat hij ‘ook niet lang vrij zou rondlopen als hij niet zweeg’.
De psychiater haalde er vervolgens de politie bij en beweerde dat hij door Ayndi ‘bedreigd’ werd.

Pax Christi dat zich voor Arbi Zarmaev inzet, deelde op 8.4.2011, mede dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 5 april 2011 de reeds door minister van justitie Stefaan De Clerck getekende (en door de Raad van State bevestigde) uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland en de Tsjetjeense autoriteiten, had geschorst.
‘Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten’ schreef Pax Christi. Maar de Belgische Staat heeft bijkbaar besloten om Arbi die lichamelijk gezien volledig uitgeput en ondervoed is, verder in zijn kooi van het AIBV van de gevangenis te Brugge op te sluiten. Van een vrijlating komt er voorlopig niets in huis.

Het probleem is dus verre van opgelost en Arbi die lichamelijk uitgeput is, kampt thans met ernstige ondervoeding. Het wordt tijd dat Amnesty International daar nog eens over gecontacteerd wordt.

Commentaren

From: Jan Boeykens
Date: 2011/4/22
To: khedi zarmaev

Chère Khedi,

Pour nous, Arbi sera libéré si nous le voyons vivant à notre table.

J'ai entendu qu'il n'aurait pas suffisant à manger.

Est-ce que tu as entendu qqchose de votre argent sur le compte de Arbi ?

Un télévision sur son cage de chien est le minimum qu'on le peut donner pour les jours qu'ils restent. Et chaque jour il doit sortir. Il a le droit de téléphoner et d'écrire. Il a le droit d'avoir contact avec les autres prisoniers. Et pourquoi il doit rester dans son cage de chien s'il deviendrait libéré comme Pax Christi écrivait le 8ième avril 2011?

Salutations à Arbi, Ayndi, vos parents, Imran et toutes les hommes de coeur.

Jan

Gepost door: Jan Boeykens | 22-04-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.