04-01-11

Kindermisbruik Amsterdam: Werkgroep Morkhoven start aktie

EdwinRotgans.jpg

De Werkgroep Morkhoven gaat een aktie opstarten die de ouders en families van de misbruikte kinderen in Amsterdam moet doen inzien dat hun kinderen niet alleen het slachtoffer zijn geworden van Robert M. en zijn vrienden maar ook van de Justitie en de media die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekten en de kinderporno-producenten hun gang lieten gaan.

Aan: r.dboer@eerstekamer.nl, redactie@nu.nl, redactie@telegraaf.nl, redactie@parool, redactie@trouw.nl, Nieuwsredactie stadsomroep, Redactie van stopkindersex, ali.van.der.kolk.tros.nl, acrimeagainsthumanity, algemeen dagblad, andre.vannieuwkerke.vlaams parlement, agnes.bruyninckx.vlaamsparlement, bart.aerts.persgroep, barbara.pas.dekamer, openvenster.humo, Opinieredactie.Nederland, faculteit.rechten, flor.koninckx.vlaamsparlement.be, felix.strackx.vlaamsparlement.be, k.ferrier.tweedekamer.nl, t.vnoppen.tweedekamer.nl, kabinetderkoningin.nl,

zandvoort_warmerdam_NL_4.gif

 

 


 


Commentaren

UIT ONZE CORRESPONDENTIE

Het probleem is dat we van-kleinsaf-aan gehersenspoeld zijn geweest met het idee van recht en rechtvaardigheid.

Marcel heeft tot voor enkele jaren nog geloofd dat hij zijn proces zou winnen omdat hij over de nodige bewijsstukken beschikte enzoverder. Hij had nooit verwacht dat Justitie die documenten gewoon in de vuilbak zou gooien en criminelen zouden gebruiken om hem vals te beschuldigen.
Hij geloofde ook dat de pers een onafhankelijk orgaan was dat op een objectieve wijze verslag uitbracht.
Hij geloofde dat het grondwettelijk principe van 'iemand is onschuldig zolang zijn schuld niet bewezen is', zou nageleefd worden.
Hij geloofde in de naleving van de Belgische Grondwet, in de Europese verklaring voor de Rechten van de Mens enzoverder.

Hij GELOOFDE dat allemaal. En ik en de andere mensen van de Werkgroep Morkhoven geloofden dat ook. Vandaar dat we bijna eindeloos naar de politici, naar de pers en naar de Justitie zijn blijven schrijven.

Dat stadium zijn we nu gelukkig voorbij. Het is of we opnieuw hebben leren zien.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Morkhoven | 09-01-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.