06-10-09

Actievoerder Marcel Vervloesem

Gevangenisproblemen

Mardi, octobre 6, 2009
By Jan Boeykens

Declerck

Vandaag werd de (Belgacom)server van de vzw Werkgroep Morkhoven buiten gebruik gesteld.

Dat gebeurde tijdens het opstellen van een brief aan justitieminister De Clerck waarbij een kopie van de Open Brief van de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgacom-directie werd gevoegd.  In deze brief kwam ondermeer het sluiten van de Skynet-blogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van de vzw Werkgroep morkhoven, ter sprake.  Een afschrift van deze brief was voor de pers en de parlementsleden bedoeld.

In haar brief (die dus niet kon verzonden of gepubliceerd worden) vroeg de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Minister van Justitie of de namen van de bezoekers van Marcel Vervloesem die uit de centrale gevangeniscomputer waren verdwenen, werden teruggeplaatst. Ze  vroeg de Minister wanneer er nu eindelijk een einde komt aan al deze pesterijen.

Ook de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die reeds twee maanden lang in het bezit is van het rapport van het team van dokter-professor Paul Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen die een ambulante begeleiding voorstaat, kwam ter sprake.  De Werkgroep wil van de Minister weten waarom de PSD niets onderneemt.   Het personeelscollege en de directie van de gevangenis van Turnhout verklaarden zich een maand geleden nochthans akkoord met deze begeleiding.   De Werkgroep vroeg de Minister om te laten onderzoeken wie de PSD-dossiers eigenlijk blokkeert.  Er waren ook al maandenlang problemen met de PSD van de gevangenis van Brugge waarbij ondermeer de medische dossiers van Marcel Vervloesem werden achtergehouden en men allerlei vertragingstechnieken gebruikte om het dossier van Marcel Vervloesem en al zijn aanvragen volledig te kunnen blokkeren.

Ook in andere gevangenissen, waaronder in de gevangenis te Hasselt, doen zich tal van problemen voor met de PSD’s die de gevangenen zouden moeten begeleiden in hun ‘terugkeer naar de samenleving’.

De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg de Minister om terzake te informeren bij de  kabinetsmedewerker die verantwoordelijk is voor de werking van de PSD’s.

VTM zond enkele dagen geleden,  in samenwerking met Justitie,  wel een rooskleurige reportage uit over de gevangenis van Brugge waarin een glimlachende directrice het woord voerde en er over de ‘agressiviteit van de gevangenen’ sprak, maar dat lost het probleem met de PSD’s waarvan gevangenen soms wanhopig of agressief worden, niet op.

Verder wilde de vzw Werkgroep Morkhoven van de Minister weten of dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel, er drie maanden na de overplaatsing van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout, al in geslaagd is om het chirurgisch rapport van Vervloesem dat zich nog steeds op het Medisch Centrum van de gevangenis van Brugge bevindt, aan de advocaat van Vervloesem (waarmee het kabinet van Minister De Clerck contact onderhoudt), over te maken.  Van Mol had in het verleden ook al problemen om het medische rapport over Vervloesem correct op te laten maken.

De Werkgroep wees de Minister nogmaals op de slechte gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die opnieuw geschaad wordt door deze manier van werken.  Zij herinnerde de Minister er nog eens aan dat de zieke Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren die voor 50% werken, meer dan 20 spoedopnames en operaties waarvan 5 in gruwelijke omstandigheden tijdens zijn opsluiting in de gevangenis) helemaal niet in zijn gevangenis thuishoort en dat Marcel Vervloesem sinds 30 juni 2009 reeds 400 keren door de verpleging werd opgeroepen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg wat de Minister dacht van:

- de sluiting van de drie skynetblogs door Skynet waarmee zijn diensten een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten;

- de uithuiszetting van Marcel Vervloesem door de Geelse Bouwmaatschappij waarbij zij een dwangsom van 6000 euro eist;

- Electrabel dat via een incassobureau 2000 euro (1700 euro voor de maand waarin de Geelse Bouwmaatschappij de uithuiszetting doorvoerde) eist van Marcel Vervloesem terwijl zijn huis al meer dan een jaar leegstaat en hij dus geen electriciteit of gas heeft gebruikt;

- de problemen met de (Belgacom)telefoonverbinding en e-mailverbinding van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar medewerkers in Italië;

- het telefoontje van een zogenaamde journalist van Het Laatste Nieuws naar Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout terwijl deze geen contacten met de pers mag hebben.  De zogezegde journalist die ongetwijfeld een informant van Justitie was, wilde weten wat  Marcel Vervloesem van de teruggetreden senator Carine Russo vond waarover de vzw Werkgroep Morkhoven een aantal artikels had geschreven;

- het feit dat er nu weer drie artikels van de site ‘Morkhoven-overblog’ verdwenen zijn die ondermeer handelden over de uitspraken van de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens en van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut over Marcel Vervloesem en de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven, over de pogingen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te werken, over de rol van de CD&V en Sp.a in het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het criminaliseren van de vzw Werkgroep Morkhovenen;

- de PSD die opnieuw het dossier van Vervloesem blokkeert;

- de verdwijningen van de bezoekersnamen uit de gevangeniscomputer…

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich namelijk af of dit niet een beetje te veel van het goede is en of er geen bepaalde justitiediensten bij betrokken zijn die de vzw Werkgroep Morkhoven moeten trachten te destabiliseren en Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout tot wanhoopt te drijven.

Tags: , , , ,

http://gevangenissen.morkhoven.org/