31-05-07

4 mois dans le noir


                       
                               
 
                               

 

                       
Politique         du Logement
Organe         de Presse
Werkgroep         Morkhoven

 

Gérance en bon père de   famille de l'Hôtel d'Alcantara:

Quatre mois dans le noir

Jacqueline   de Croÿ - 31 May, 2007

Les   quartiers généraux du Werkgroep Morkhoven sont domiciliés   dans l'hôtel d'Alcantara, l'une des plus exceptionnelle maison de Bruxelles.   Les copropriétaires minoritaires, un avocat et un journaliste, s'entendaient   pour imposer à la copropriétaire majoritaire, des charges qui   ne lui incombent pas et lui rendre la maison invivable. Alors que l'avocat a   charge d'entretien d'une plateforme qui couvre les locaux des associations,   ils s'accordaient pour y maintenir un trou par lequel s'écoulent des   centaines de litres d'eau de pluie.

                                     

Le juge de paix   désigna un administrateur pour remettre la copropriété   sur rail et la gérer selon la notion juridique du bon père de   famille. Plutôt que de réparer le trou dans le toit, il prendra   un an pour décider de la construction d'une terrasse sur cette toiture,   alors que le permis de bâtir pour ce faire était caduc depuis près   de trois ans. Il n'a pourtant rien d'un fou ou d'un incompétent: il obtenait   un jugement lui permettant de faire saisir les locaux pour moins de un pourcent   de leur valeur. Les crédits furent trouvés et les sommes payées   en l'attente de l'appel, mais un an après le jugement au motif de l'urgence,   il n'a toujours pas fait effectuer les travaux.

Le 26 janvier 2006,   la commune lui donna injonction de faire exécuter les travaux conservatoires   urgents au motif de préserver la santé des occupants et la stabilité   de l'immeuble. Trois jours plus tard, le 29 janvier, il avait obtenu l'intervention   urgente d'un entrepreneur, non pas pour le trou dans le toit, mais pour un coup   de peinture dans les communs et une teinture acajou de l'escalier en chêne   doré, de manière à camoufler deux ans de défaut   d'entretien, ainsi que d'autres dégâts des eaux en provenance de   chez l'avocat. Il avait, à cet occasion, décidé du remplacement   de la boîte aux lettres originale dessinée par le célèbre   architecte Octave van Rysselberghe, pour une boîte aux lettres moderne.  

Le chantier fut   suspendu suite au passage des services communaux. L'électricité   avait alors été coupée, laissant la cage d'escalier dans   le noir et la saleté durant quatre mois (voir   les dates auxquelles les photos de l'escalier ont été prises).   L'administrateur décrètera l'installation vétuste, alors   qu'un agent d'assurance l'avait déclaré ancienne mais non vétuste.   Il proposera son remplacement à raison de 400-euro le point lumineux   et persistera à refuser les travaux conservatoires à la toiture,   pourtant déjà déclarés urgents en l'an 2000.

L'arrivée   d'un nouvel avocat fera apparaître la remarquable efficacité de   cet administrateur judiciaire: deux heures après avoir reçu une   demande de convocation d'assemblée générale et alors que   la copropriété était dans le noir depuis quatre mois, il   obtenait l'intervention urgente d'électriciens!

 

21:41 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-05-07

De 'rechten van de verdediging'


De 'rechten van de verdediging'

pict_102752

In het proces rond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden de rechten van de verdediging constant geschonden, werd er uitspraak gedaan op basis van een onvolledig dossier, werden een aantal onderzoeksdaden niet gesteld, kon men moeilijk van 'onpartijdigheid' spreken, werd er geen rekening gehouden met de verjaring van de feiten waarvan niet eens bewezen kon worden dat ze meer waren dan losse roddels, werd er geen rekening gehouden met de schriftelijke verklaring van ondermeer een 'slachtoffer' waaruit bleek dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem betaald was geworden, werd de gerechtelijke procedure eindeloos gerekt enz. enz.
Er was echter geen enkele journalist die dat opmerkte en de krant 'De Standaard' die thans vragen stelt over het voorrecht van rechtsmacht in de zaak Lernout & Hauspie, noemde Marcel Vervloesem zelfs een 'kindermisbruiker' terwijl hij vorig jaar voor de 9 jaren oude klachten waarop De Standaard zich baseerde, werd vrijgesproken...


Parket rijdt onderzoeksrechter van de weg - Het parket werd gisteren aangaande L&H op de korrel genomen, maar mag op 30 mei reageren.

De opvallendste interventies in het proces Lernout & Hauspie kwamen gisteren van Dexia Bank, die met Hans Rieder een van haar circa zeven advocaten in stelling had gebracht, en van de advocaten van de leden van het auditcomité. Als Rieder - een gevreesde procedurespecialist - spreekt, luistert iedereen met aandacht, bleek gisteren opnieuw. Andere advocaten haastten zich na afloop van zijn interventie naar hem toe om aan een kopie van zijn conclusies te geraken.

Wat zijn de rechten van de verdediging bij voorrecht van rechtsmacht? Dat is de centrale kwestie die Rieder opwierp. Het voorrecht van rechtsmacht speelt in de zaak-L&H door de aanwezigheid van een plaatsvervangende rechter op de beklaagdenbank.

Rieder verwees naar een recent arrest van het Hof van Cassatie van juni 2006, dat volgens hem stelt dat de rechten aan de orde zijn waarin de wet-Franchimont voorziet (recht op inzage, vragen van bijkomende onderzoeksdaden en beslag laten opheffen). Dexia Bank had met andere woorden het recht om aan de onderzoeksrechter bijkomende onderzoeksdaden te vragen.

Het openbaar ministerie besliste dat het onderzoek voorbij was en ging over tot dagvaarding, terwijl er nog een verzoek van Dexia aanhangig was bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB).

'Daarmee werd een einde gemaakt aan lopende onderzoeksdaden en nam het parket stelling, nog voor de KIB zich uitgesproken had over de ontvankelijkheid en gegrondheid van ons verzoek. Zowel de onderzoeksrechter als de KIB werd door het parket van de weg gereden', stelt Dexia.

Ook de advocaten van Philip Vermeulen, de vroegere ceo van FLV Fund, waren naar de KIB gestapt omdat ze vonden dat door de dagvaarding de rechten van de verdediging geschonden waren. Ze verweten het parket ook pas circa drie jaar nadat de onderzoeksrechter Vermeulen in verdenking had willen stellen, tot die stap te zijn overgegaan.

Willem De Fauw, procureur-generaal van het OM, verwierp die argumenten. Hij zei ook dat Vermeulen zich tot een rechter wendde (de KIB) die niet bevoegd is en zei meteen al dat zijn cassatieberoep onontvankelijk is.

Rieder zei dat in de kwestie-Dexia precies het omgekeerde gebeurt: het OM onttrekt Dexia aan de natuurlijke rechter door te vroeg te dagvaarden. Rieder vroeg daarom de nietigheid van de dagvaarding en de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering die geënt is op een nietige dagvaarding. Het OM geeft op woensdag 30 mei zijn repliek. Het hof van beroep beloofde gisteren dat het op 26 juni tussenarrest uitspreekt.

Nog in de zaak-L&H verwierp het OM gisteren de argumenten van de raadsman van Tony Snauwaert (de makelaar in de omstreden LDC's) voor uitstel van het proces om het dossier te kunnen inzien. Dat er onvoldoende samenhang zou zijn tussen het dossier van Snauwaert en dat van de verdachte die het voorrecht van rechtsmacht meebracht, moet ten gronde uitgemaakt worden, heette het.

Als de argumentatie van de advocaten Jef Vermassen en Frank Wijckmans gevolgd wordt, dat de rechten van plaatsvervangend rechter Dirk Cauwelier 'op flagrante wijze geschonden werden', zou de zaak alsnog in eerste aanleg gepleit kunnen worden. Het voorrecht van rechtsmacht houdt niet alleen nadelen in, maar ook enkele rechten, en die zijn met voeten getreden, zei Vermassen. Cauwelier werd op 18 november 2002 geconfronteerd met een e-mail van een medewerkster van KPMG en had toen al in verdenking moeten gesteld worden, pleitte Vermassen, maar dat gebeurde pas in april 2004.

De scherpe uitval van afgelopen maandag van het OM naar onder meer deze krant, wegens een kritische analyse over de kwestie voorrecht van rechtsmacht, riep bij Vermassen vragen op. 'Het OM heeft de zaak twee jaar laten liggen. Dan mag je toch niet verbaasd zijn dat er vragen worden gesteld.'

De Standaard, Donderdag 24 mei 2007
Pascal Dendooven

22:26 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-05-07

Brief Justitieminister Onkelinx


De aanslag op Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

fk240906b

Aangetekende brief met rode antwoordkaart

Brussel, 21 mei 2007

Justitieminister Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: de aanslag op Marcel Vervloesem

Eergisterennacht, om 3 uur, werden het schuifraam en de voordeur van het huis van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem met een paar zware kasseien bekogeld. Het schuifraam van 2,5 op 2,5 meter en 1,5 cm dik vloog daarbij in tientallen stukken die op de zetel terechtkwamen waarop Marcel Vervloesem sinds zijn zware operatie van enkele maanden geleden, normaal gezien, slaapt.
Men kan dus van een regelrechte aanslag spreken, zeker als men rekening houdt met het feit dat Marcel Vervloesem bovendien een zware hartlijder is die reeds verschillende zware hartoperaties moest ondergaan.

Enkele weken geleden werden het raam en de voordeur ook al om drie uur 's nachts met een baksteen en eieren bekogeld. Doordat de baksteen toen op het raamkozijn afketste, bleef het raam toen gespaard.

De politie van Herentals heeft een proces-verbaal van deze feiten opgemaakt en uit de eerste vaststellingen blijkt dat er verschillende daders in het spel zijn.

Opvallend in deze zaak is dat de aanslagen steeds plaats hebben op het moment dat de genaamde Winnie V.S. uit de jeugdinstelling te Mol alwaar hij wegens een gewapende roofoverval en drugshandel is opgesloten, wordt vrijgelaten of ontsnapt.

Winnie V.S. wordt dan meestal 'opgevangen' door een zekere Eddy B. die door Marcel Vervloesem zopas werd gedagvaard vanwege enkele valse verklaringen in de Gazet van Antwerpen. Volgens bepaalde schriftelijke getuigenissen kwamen er bij deze Eddy B. die een paar honderd meters van Marcel Vervloesem woont, regelmatig jonge druggebruikers aan huis en werden er ook zedenfeiten met minderjarigen gepleegd die op videoband werden vastgelegd.

Ook vorig jaar wist Winnie V.S. verschillende keren uit de gesloten instelling te Mol te ontsnappen en voerde de politie van Herentals telkens een huiszoeking (zonder huiszoekingsbevel) uit bij Marcel Vervloesem.

De aanslagen tegen Marcel Vervloesem zijn voor een groot deel het logische gevolg van de jarenlange lastercampagne die tegen Marcel Vervloesem werd gevoerd en van het feit dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die tevens in de wijk woont, in 2005 een petitiecampagne op touw zette waarbij werd opgeroepen om Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten. De campagne die amper 13 handtekeningen opbracht, werd gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (kamerlid Sp.a) en het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Dielsen die ervoor zorgden dat de oproep van Victor V. via de lokale en televisie werd herhaald.

Een aantal jonge criminelen uit de wijk die Marcel Vervloesem beschuldigd hebben, zien daarin een oproep om het 'recht' in eigen handen te nemen.

Graag zou ik van u vernemen welk gevolg het parket van Turnhout aan deze zaak zal geven.

Wordt deze zaak ernstig onderzocht of verdwijnt zij zoals de kinderpornozaak Zandvoort waarin de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord en waarin u stelde dat het slechts een 'individueel dossier' betreft, opnieuw in de doofpot ?

Zal het parket van Turnhout werk maken van een onderzoek of gaat men dezelfde weg op als met de 30 processen-verbaals rond het Sp.a-bestuurslid Victor V. die ik op 23.10.2006 aan procureur-generaal Christine Dekkers overhandigde en waarvan ik u tevens een copie bezorgde omdat in die processen-verbaals beschreven staat op welke wijze Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen beging ?

Zal de aanslag het onderwerp vormen van een ernstig onderzoek of zal ik niets meer van deze zaak vernemen zoals ook gebeurde met de brief inzake dossier TU.37.98.100885-98 in verband met Procureur Herman Janssens en het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort die ik u op 13.4.2005 stuurde ?

In de hoop dat u uw politieke verantwoordelijkheid als minister van Justitie wil opnemen zodat criminelen en kindermisbruikers niet de vrije hand krijgen en mensen niet voortdurend het slachtoffer worden van ontsnapte of vrijgelaten criminelen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Copie: Minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael, Raf Jespers - raadsman Marcel Vervloesem,

20:17 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Socialisten dekken kindermisbruik toe


Socialisten dekken kindermisbruik toe

fk240906b

Brussel, 21 mei 2007

Op 23.10.2006 overhandigde ik als voorzitter van de VZW Werkgroep Morkhoven een lijst met een 30-tal processen-verbaals aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers.

In deze processen-verbaals staat nauwkeurig beschreven op welke manier het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) kreeg reeds herhaalde malen een copie van deze lijst met processen-verbaals met de vraag of er nu al een onderzoek was gestart in deze zaak.
De minister antwoordde niet.

Intussen werd Victor V. tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt hij in de politieraad van Herentals.
Voordien zorgden de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals die hun 'volste vertrouwen' uitspraken in Victor V., dat Victor V. twee jaar lang in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) van Herentals kon zetelen.

Het is dank zij de steun van de Sp.a en de Parti Socialiste dat de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden opgespoord en zij ongestoord verder hun gang kunnen gaan.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Contact:
VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
02 537 49 97

http://www.turnhoutblogt.be/wp/2006/10/29/werkgroep-morkhoven-beschuldigt-parket-van-turnhout-ervan-documenten-achter-te-houden/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

13:22 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-07

Waarom is de Parti Socialiste bang van de pedonetwerken ?


De Parti Socialiste steekt kinderpornonetwerken in de doofpot

fk240906b

De Werkgroep Morkhoven blijft de Belgische politici zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel aanwendde om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen. Door middel van psychiatrische onderzoeken en publicaties in Het Nieuwsblad waarin Marcel Vervloesem een 'geestesgestoorde' werd genoemd, werd daarenboven al het mogelijke gedaan om de Werkgroep Morkhoven ongeloofwaardig te maken.

De Werkgroep Morkhoven en Ecolo-senator Zoé Genot vroegen Justiteminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) herhaaldelijk hoe het nu eigenlijk stond met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en waarom ook de misbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord.
Onkelinx antwoordde echter niet op de vragen van de Werkgroep en bleef in haar antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot slechts vakkundig rond de pot draaien.
Alhoewel de zaak Dutroux en heel wat kindermoorden en verdwijningen, juist in de omgeving van Luik plaats hebben gevonden alwaar de Parti Socialiste (PS) en Laurette Onkelinx de absolute macht hebben, ligt de PS immers niet wakker van het feit dat de kindermisbruikers nog vrij rond lopen.

Dat zal na de eerstkomende verkiezingen trouwens niet direct veranderen. PS-partijvoorzitter Philippe Moureaux zei tijdens de 1 mei-viering in la 'Maison du Peuple' in Sint-Gillis immers dat de PS vooral op Justitieminister Laurette Onkelinx rekent die lijsttrekker van de PS-kamerlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde is. De PS die de franstaligen voortdurend tegenover de nederlandstaligen uitspeelt, is intussen reeds verzekerd van een verkiezingsoverwinning waardoor Onkelinx opnieuw minister van Justitie wordt.

De Werkgroep Morkhoven verwacht dus ook in de toekomst geen onderzoek naar de kinderen, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort en is ervan overtuigd dat de zaak door de volgende regering verder in de doofpot zal gestopt worden.

De Parti Socialiste die ook verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Brussel, laat het huis waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven thans gevestigd is, doelbewust verkrotten en probeert de Werkgroep Morkhoven nu op die manier het zwijgen op te leggen. Vroeg of laat zal helaas blijken dat een kinderontvoerder of kindermoordenaar, één van de tientallen nimmer opgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

15:13 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

04-05-07

De Parti Socialiste regeert


In Brussel zwaait de Parti Socialiste de plak. Met Justitieminister Onkelinx als lijsttrekker hoopt zij er een flink aantal stemmen naar binnen te kunnen rijven... maar in wiens belang ?

Image Hosted by ImageShack.us


In januari 2006, na jarenlange problemen met de gemeentelijke overheid van Herentals en de gerechtelijke overheid van Turnhout, besluit de vzw Werkgroep Morkhoven haar maatschappelijke zetel naar het huis van Prinses de Croÿ in de Faiderstraat te Sint-Gillis (Brussel) over te brengen.
In Brussel is echter ook het partijbureau van de Sp.a gevestigd waarvan de Herentalse burgemeester Jan Peeters deel uitmaakt. De corrupte Parti Socialiste zwaait bovendien al jarenlang de plak in Brussel en Minister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die verenigingen als criminele organisaties brandmerkt in plaats van te antwoorden op parlementaire vragen, komt er op als lijsttrekker van de Parti Socialiste voor de verkiezingen van juni 2007.
De Werkgroep Morkhoven wist dan ook vanuit welke politieke hoek de wind kwam waaien toen de vrederechter van Sint-Gillis de door hem benoemde advocaat-immobiliënexpert die het huis in de Faiderstraat als een gemeenschappelijk eigendom moest beheren, in januari 2007 voor een periode van vijf jaar herbenoemde. De herbenoemde beheerder zorgde er immers voor dat er op twee jaar tijd zo'n 6.000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ deels onbewoonbaar is gemaakt en het is dank zij deze herbenoeming dat het appartement van Prinses de Croÿ nu rustig verder staat te verkrotten omdat er niets tegen de waterinfiltratie wordt gedaan.
De diensten 'Hygiëne' en 'Urbanisatie' van Sint-Gillis stelden in januari 2007 de verkrotting van het appartement en de rest van het huis vast maar buiten het schrijven van burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) van Sint-Gillis naar de beheerder die haar prompt van 'partijdigheid' beschuldigde, gebeurt er niets terwijl de gemeente door de Vlaamse minister Keulen (VLD) wel eens de 'architect van het Woonbeleid' wordt genoemd. Ook de Dienst Monumentenzorg die de gevel van het historische huis in 1995 liet klasseren, kwam in januari 2007 een kijkje nemen maar liet sindsdien niets meer van zich horen.

Ook op Françoise Dupuis (Parti Socialiste), de Brusselse staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het Woonbeleid te Brussel, moet men niet rekenen. Zij is enkel maar in de 'bevordering van de franstalige cultuur in Brussel' geinteresseerd en beäntwoord dus geen nederlandstalige brieven waarin een beroep wordt gedaan op haar tussenkomst.

Het gaat hem echter niet alleen om de discriminatie van nederlandstaligen en het breken van kinderrechtenactivisten in Brussel. Ook de sociaal achtergestelde groepen worden het slachtoffer van het Brusselse Regeringsbeleid alhoewel men dit nauwelijks een 'beleid' kan noemen.
Françoise Dupuis beloofde een paar jaar geleden bijvoorbeeld om 5000 nieuwe woningen te laten bouwen. Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, beloofde zij enkele weken geleden opnieuw 1000 woningen terwijl de eerste steen van de 5000 beloofde woningen nog moet gelegd worden. Dat zijn dus al 4000 woningen minder.

In 2004 raamde de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen/le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat (BBRoW/RBDH) het aantal leegstaande woningen in het Brusselse Gewest op 15.000 à 20.000. Die cijfers werden bevestigd door onder meer cijfers over een laag energie en waterverbruik.

In zijn antwoord van 4 april jl. deelde Guy Vanhengel, minister van Financiën van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (VLD), mij mede dat ik met mijn aanklacht over de Europese fondsen, onbeschermde gebouwen en leegstand de indruk wekte dat het Brussels Gewest slecht bestuurd wordt.
Vanhengel slaat met zijn intelligente opmerking de nagel op de kop. In Brussel worden de woning- en huurprijzen langzaam onbetaalbaar. Dat komt omdat de Brusselse regering niets tegen leegstand en verkrotting onderneemt en in de kaart speelt van de woningspeculanten en immobiliënmaatschappijen die zopas weer een uiterst winstgevend jaar achter de rug hebben. Door de voortdurende prijsstijgingen kampt het Brusselse Gewest met een tekort aan sociale woningen terwijl de Brusselse bewindvoerders steeds meer en meer woningen voor goedbetaalde tweeverdieners willen bouwen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vorig jaar zo eventjes 30 daklozen in de Brusselse straten stierven.
Hun aantal zal volgend jaar trouwens nog oplopen als de Brusselse regering niet aan structurele oplossingen werkt en zij onvoldoende financiële steun, personeel en middelen verleent aan de verenigingen die op een langdurige manier rond de daklozenproblematiek werken.
Waarom kunnen de 115 miljoen Euro die het Brusselse Gewest van het Europees Fonds kreeg om aan de kwetsbare buurten te besteden en de sociale ongelijkheden weg te werken, daarvoor niet gebruikt worden ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
issakaba@skynet.be


14.6.2005: Kamer van Volksvertegenwoordigers - Vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van de CD-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort bij het gerecht van Turnhout werd gegeven" (nr. 7387).

---------

- Vragen Zoé Genot: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Antwoord Onkelinx: 'Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.'

- Zoé Genot: Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde. Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld. De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Onkelinx: Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot: Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Onkelinx: Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot: Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

---------

Het incident is gesloten.

Prinses de Croÿ:
http://www.droitfondamental.eu/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org

Andere links:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/_wha...
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
http://fr.groups.yahoo.com/group/pedocriminalite
http://www.kindergarten.be
http://groups.msn.com/sosBambiniBelgica
http://groups.msn.com/ReginaLouf/
http://groups.msn.com/FauvageScandals
http://groups.msn.com/ocmwHerentals
http://groups.msn.com/issakaba

17:12 Gepost door Justice in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |